• Facebook
  • Google+
  • youtube
  • pinterest

Login

Login to your account

Username *
Password *
Producator: Sika
Cod produs: 33422
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 20.00kg

18.00Lei

Descriere

SikaHome® Level Gypsum înglobează peste 60% ipsos pur, pulberi măcinate fin cu grad ridicat de alb si aditivi pentru lucrabilitate, aderenţă si controlul timpului de priză. Suprafaţa finală este albă, cu textură fină si compactă, ce determină un consum specific redus de vopsea.UTILIZĂRI
■ Glet de umplere si finisare, la interior
■ Planeizarea straturilor anterioare de tencuială sau tinci
■ Netezirea straturilor anterioare cu granulaţii superioare
■ Reparaţii ale defectelor locale ale suprafeţelor CARACTERISTICI / AVANTAJE
■ Aplicat corect nu necesită şlefuire, pentru o finisare în condiţii de confort, fără praf
■ Pastă fină, pentru reducerea consumului specific de vopsea
■ Consistenţă cremoasă, cu lucrabilitate până la 2 ore
■ Duritate moderată, pentru o şlefuire facilă cu emisii reduse de praf
■ Se poate aplica în grosimi între 0,5 şi 10 mmTESTE APROBARI / STANDARDE
Glet de ipsos pentru utilizare la interior, clasificat B1/50/2 conform SR EN 13279-1:2009


 Consulta fisa tehnica SikaHome® Level Gypsum in format PDF!

DATE DESPRE PRODUS SikaHome® Level Gypsum

ASPECT CULOARE
Pulbere de culoare albă

AMBALARE
Saci de 20 kg; Palet: 60 saci


DEPOZITARE CONDIŢII DE DEPOZITARE / VALABILITATE
12 luni de la data fabricaţiei (înscrisă pe laterala sacului), în ambalajul original, nedesfăcut, depozitat la loc uscat


         
   

Compoziţie

Ipsos, aditivi naturali şi sintetici, umplutori

Raport de amestec

Aprox 10,5 l apă /20kg praf

Început de priză

120 minute*

Densitate praf

0,7 kg/dm3

Densitate material întărit

1,15 kg/dm3

Temp. de punere în operă

5^350C

Timp de maturare

5 minute

Timp de întărire

180 minute*

Timp de uscare

Aprox 5 ore/strat 1mm

*Intervalele de timp de vor scădea în cazul unor temperaturi ridicate, respectiv vor creşte în cazul unor temperaturi scăzute

Timp iniţial de priză

120 minute

Aderenţa la beton

>0,1 N/mm2

Rezistenţă la întindere din încovoiere

>1 N/mm2

Rezistenţă la compresiune

>2 N/mm2

Conductivitate termică

0,39 W/(m*K)

Clasa de reacţie la foc

A1 (C0)

*Valorile de mai jos sunt date la o temperatură ambientală de 23°C si R.H. 50%

         

 
 

DATE TEHNICE

 
 
 


DATE DE PERFORMANŢA

 
 

  


INFORMAŢII SISTEM

CONSUM

aprox. 1,1 kg/m2 la o grosime de 1mm

*Consumul total depinde de natura suportului şi de grosimea de aplicare a pastei.


 INSTRUCŢIUNI DE PUNERE ÎN OPERA

Pregătirea stratului suport

 Stratul suport va fi curat, uscat şi stabil, fără părţi friabile sau impurităţi care

pot micşora aderenţa. Înainte de aplicarea gletului, suprafeţele vor fi amorsate cu un primer adecvat pentru reducerea absorbţiei şi fixarea prafului.

• finisajele anterioare din huma sau var trebuie complet îndepărtate prin spălare

• amorsarea nu este necesară între straturile succesive de glet Preparare

Un sac de 20 kg trebuie amestecat cu aprox. 10,5 litri apă rece şi curată într-un recipient de amestec cu ajutorul unui mixer electric, la turaţie joasă, până se obţine o pastă moale, lipsită de aglomerări.

Utilizaţi un mixer cu max 500 rpm; după amestecare lăsaţi produsul un timp de 5 min., după care reamestecati.

• gletul va fi preparat doar în recipiente perfect curate si niciodată peste o cantitate preparată anterior; în caz contrar, timpul de priză va fi redus substanţial

Punere în operă

Gletul va fi pus în operă în straturi succesive, cu rol de egalizare şi respectiv de finisare. Materialul pentru stratul de finisare va fi preparat cu o consistenţă mai fluidă şi va fi aplicat cu un unghi mare al fierului de glet, umezind suprafaţa din când în cînd, pentru eliminarea ultimelor neregularităţi. Pasta poate fi utilizată timp de 120 minute de la preparare iar timpul de uscare este de aprox 5 ore/strat 1mm .


 Toate datele tehnice declarate în această Fisă Tehnică de Produs se bazează pe teste de laborator. Datele reale pot varia din împrejurări în afara controlului nostru.

Informaţii detaliate referitoare la siguranţa utilizării, depozitarea si neutralizarea substanţelor chimice, precum si măsuri de precauţie: informaţii în ceea ce priveşte datele fizice, toxicologice si ecologice, pot fi obţinute din Fişa cu Date de Securitate a produsului.


SECURITATEA MEDIULUI

Resturile de material şi ambalajele goale se vor recicla în conformitate cu normele locale în vigoare. Pentru mai multe informaţii consultaţi ultima versiune a Fişei cu Date de Securitate

PREVEDERI LEGALE SI MARCAJ CE

Informaţiile şi în mod particular, recomandările referitoare la aplicarea şi
utilizarea finală a produselor Sika sunt furnizate cu bună credinţă, pe baza cunoştinţelor actuale ale Sika şi a experienţei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate şi aplicate în condiţiile considerate normale în fişa tehnică a produsului respectiv şi în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferenţele dintre materiale, straturi suport şi condiţii efective de lucru pe santier sunt astfel încât nu se poate da nici o garanţie cu privire la vandabilitatea sau funcţionalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informaţii, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligaţie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terţilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condiţiilor generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.


CE

14

Sika Romania SRL

Str. loan Clopoţel nr. 4, 500450, Braşov, jud.

Braşov

SR EN 13279-1:2009 - B1/50/2

tencuială de ipsos pentru construcţii, cu

utilizare la interior

- Reacţie la foc

Clasa A1

- Izolare la sunetul aerian direct

NPD

- Rezistenţa termică

NPD

 

SC Matcons Prof SRL Registrul comertului: J23/1944/2014 CUI: RO 33339934 Adresa: Sos. Alexandriei, nr. 88, Bragadiru, Jud. Ilfov Tel: 0731 006 805

Google Maps