• Facebook
  • Google+
  • youtube
  • pinterest

Login

Login to your account

Username *
Password *
Producator: Sika
Cod produs: 33963
Disponibilitate: In Stoc
Greutate: 25.00kg

28.00Lei

Descriere

Sika®HomeFinish D-Plaster este o tencuială decorativă minerală care înglobează ciment alb şi agregate din marmură cu dimensiunea de max. 2mm şi parametrii de culoare, puritate şi omogenitate controlaţi. Produsul se livrează in două variante de finisaj, cu aspect praf de piatră (structură pozitivă) sau canelat (structură negativă).


 Consulta fisa tehnica Sika®HomeFinish D-Plaster in format PDF!

UTILIZĂRI tencuiala decorativa

• Finisarea pereţilor exteriori ai clădirilor
• Strat final de finisaj în cadrul sistemelor de izolare termică a faţadelor

CARACTERISTICI / AVANTAJE SikaHome® Finish D-Plaster

 Înaltă permeabilitate la vaporii de apă pentru reducerea umidităţii din încăperi Absorbţie de apă redusă pentru rezistenţă la intemperii şi menţinerea proprietăţilor termoizolante ale pereţilor
 Împiedică dezvoltarea fungilor pe suprafeţe, pentru faţade permanent curate
 Poate fi vopsită cu vopsele acrilice


TESTE APROBĂRI / STANDARDE
Mortar monostrat pentru tencuire, utilizare exterioară, conform SR EN 998-1:2010


 INSTRUCȚIUNI DE PUNERE ÎN OPERĂ
Pregătirea stratului suport
Stratul suport va fi curat, uscat și stabil, fără părți friabile sau impurități care pot micșora aderența. Înainte de aplicarea tencuielii, suprafaţa va fi umezită
cu apă sau amorsată cu un primer adecvat pentru reducerea absorbției și fixarea prafului, de ex Sika Level-01 Primer.
Preparare
Materialul se prepară prin amestecare mecanică, în proporţie de 25 kg pulbere la aproximativ 5,25 l apă rece şi curată, până la omogenizare. Turația mixerului va fi moderată, pentru evitarea antrenării de aer în pastă. Se va reamesteca după 5 minute.
Punere în operă
Sika®HomeFinish D-Plaster se aplică pe suport cu fierul de glet din inox la o grosime dată de dimensiunea maximă a granulelor din componență. Aplicarea se efectuează fără întreruperi, umed pe umed.
Structurarea se realizează cu drișca din material plastic. După uscarea completă a tencuielii, aceasta poate fi vopsită cu vopsea pentru fațade.
Faţadele expuse la factori atmosferici extremi pot fi protejate prin impregnare cu Sikagard-703 W.
Va fi evitată punerea în operă în condiţii de vânt sau sub acţiunea directă a razelor solare.

DATE DESPRE PRODUS - Tencuiala decorativa minerala

ASPECT CULOARE
Pulbere de culoare albă
AMBALARE
Saci de 25 kg; Palet: 48 saci


DEPOZITARE CONDIȚII DE DEPOZITARE / VALABILITATE
12 luni de la data fabricației (înscrisă pe laterala sacului), în ambalajul original, nedesfăcut, depozitat la loc uscat

DATE TEHNICE
Mortar monostrat pentru tencuire, utilizare exterioară

Compoziție ciment Portland, agregate de marmură. aditivi naturali și sintetici
Raport de amestec Aprox 5,25 l apă /25 kg praf
Temperatura de punere în operă 5÷35 0C
Granulaţie max. 2mm
Timp de punere in operă aprox. 180 minute

DATE DE PERFORMANȚĂ*
Densitate aparentă în stare uscată 1580 kg/m3
Rezistență la compresiune clasa CS III
Aderenţă ≥ 0,4 N/mm2
Aderența după ciclurile de condiţionare ≥ 0,3 N/mm2
Absorbție de apă prin capilaritate W2
Permeabilitate la apă pe suporturi după ciclurile de condiţionare (ml/cm2 după 48 de ore) ≤ 1
Coeficient de permeabilitate la vapori de apă, μ 5/20
Conductivitate termică ʎ10,uscat ,mat , 0,61 (W/m·K),
pentru P=50%
Clasa de reacție la foc A1 (C0)

 

INFORMAȚII SISTEM SikaHome® Finish D-Plaster

CONSUM aprox. 2,5 kg/m2
*Consumul total depinde de natura suportului și de grosimea de aplicare a pastei


VALORI DECLARATE Toate datele tehnice declarate în această Fișă Tehnică de Produs se bazează pe teste de laborator. Datele reale pot varia din împrejurări în afara controlului nostru.
INFORMAȚII PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA
SECURITATEA MEDIULUI
Informații detaliate referitoare la siguranța utilizării, depozitarea și neutralizarea substanțelor chimice, precum și măsuri de precauție:
informații în ceea ce privește datele fizice, toxicologice și ecologice, pot fi obținute din Fișa cu Date de Securitate a produsului.
Resturile de material și ambalajele goale se vor recicla în conformitate cu normele locale în vigoare. Pentru mai multe informații, consultați ultima
versiune a Fișei cu Date de Securitate
PREVEDERI LEGALE Informațiile și în mod particular, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika sunt furnizate cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe santier sunt astfel încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau
funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea
Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și
de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.


 MARCAJ CE
CE
14
Sika Romania S.R.L.
Str. Ioan Clopotel nr. 4 Brasov
Fabrica 1230
SR EN 998-1: 2010
Mortar monostrat pentru tencuire (OC), utilizare exterioară
Reacţie la foc: clasa A1
Aderentă: ≥ 0,4 N/mm2
Absorbţie de apă: W2
Permeabilitate la vapori de apă, μ 5/20
Conductivitate termică: ʎ10,uscat ,mat , 0,61 (W/m·K), pentru P=50%

SC Matcons Prof SRL Registrul comertului: J23/1944/2014 CUI: RO 33339934 Adresa: Sos. Alexandriei, nr. 88, Bragadiru, Jud. Ilfov Tel: 0731 006 805

Google Maps