• Facebook
  • Google+
  • youtube
  • pinterest

Login

Login to your account

Username *
Password *
Producator: Sika
Cod produs: 33435
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 0.00kg

53.00Lei

Descriere

Sikaflex®-290 DC şi Sikaflex®-290 DC SL (VP) sunt compuşi de sigilare a rosturilor pe bază de poliuretan 1-C rezistent la radiaţii UV, formulaţi special pentru călăfătuirea rosturilor punţilor de lemn tradiţionale. Prin întărire, compusul de sigilare formează un elastomer flexibil ce poate fi şlefuit. Sikaflex®-290 DC şi Sikaflex®-290 DC SL (VP) îndeplinesc cerinţele stabilite de Organizaţia Internaţională Maritimă (OIM = IMO). ’ Sikaflex®-290 DC şi
Sikaflex®-290 DC SL (VP) sunt produse în conformitate cu sistemul de asigurare a calităţii ISO 9001 / 14001 şi cu un program responsabil de întreţinere.


Beneficii ale produsului
- Formulare 1-C
- Necoroziv
- Poate fi şlefuit
- Rezistent la radiaţiile UV şi la intemperii
- Rezistent la apa de mare şi la apa dulce


Domenii de aplicaţie
Sikaflex®-290 DC şi Sikaflex®-290 DC SL (VP) sunt utilizate în exclusivitate pentru călăfătuirea rosturilor în punţile de lemn tradiţională de bărci şi iahturi (izolare secundară).


Proprietăţi

Sikaflex®-290 DC

Sikaflex®-290 DC SL (VP)

Componentă chimică de bază

poliuretan 1-C

Culoare (CSQP1 001-1)

Negru

Mecanism de întărire

Mecanism de întărire dependent de umiditate

Densitate (neîntărit) (CSQP 006-4)

Aprox. 1,3 kg/l

Proprietăţi de deformare

Tixotropic, stabil

Uşor tixotropic, poate fi aplicat pe gradienţi cu înclinaţii de până la 5° faţă de orizontală

Temperatură de aplicare

Temperatura camerei

Timp de peliculizare2 (CSQP 019-1)

Aprox. 70 min.

Aprox. 100 min.

Viteză de întărire (CSQP 049-1)

(consultaţi diagrama)

Contractare (CSQP 014-1)

Aprox. 3 %

Duritate Shore A (CSQP 023-1 / ISO 868)

Aprox. 40

Rezistenţă la întindere (CSQP 020-3 / ISO 8339)

Aprox. 3 N/mm2

Alungire la rupere (CSQP 020-4 / ISO 8339)

Aprox. 600 %

Rezistenţă la rupere (CSQP 045-1 / ISO 34)

Aprox. 10 N/mm

Factor de permitere a deplasării

10%

Temperatură de lucru (CSQP 513-1) permanentă

Între -40 °C şi +90 °C (° F)

Termene de garanţie (depozitare la temperaturi sub 25 °C) (CSQP 016-1) ’

12 luni pentru cartuşe / unipacuri

9 luni pentru bidoane / butoaie

9 luni pentru bidoane / butoaie

 


 Mecanism de întărire

Sikaflex®-290 DC şi Sikaflex®-290 DC SL (VP) se întăresc prin reacţie cu umiditatea atmosferică. La temperaturi reduse, conţinutul de apă al aerului este de obicei mai redus şi, din acest motiv, reacţia de întărire se desfăşoară oarecum mai lent (consultaţi diagrama).

Rezistenţă chimică

Sikaflex®-290 DC şi Sikaflex®-290 DC SL (VP) oferă o rezistentă eficientă şi de lungă durată faţă de apa dulce, apa de mare şi agenţii de curăţare pe bază de apă. Ambii sigilanţi nu sunt rezistenţi la solvenţi, acizi, soluţii caustice şi materiale de curăţare ce conţin clor. Contactul de scurtă durată cu combustibili sau lubrifianţi nu are un efect semnificativ asupra durabilităţii sigilantului.

Informaţiile de mai sus sunt oferite numai în scop de orientare generală. La cerere, pot fi oferite recomandări referitoare la anumite aplicaţii.


Metodă de aplicaţie

Instrucţiunile şi recomandările

pentru utilizarea Sikaflex®-290 DC şi Sikaflex®-290 DC SL (VP) sunt cuprinse într-o broşură specială ce poate fi procurată de la reprezentanţa dvs. locală Sika. Recomandări referitoare la anumite aplicaţii sunt disponibile de la Serviciul Tehnic al Sika Industry.

Îndepărtare

Cantităţile de Sikaflex®-290 DC şi Sikaflex®-290 DC SL (VP) care nu s-au întărit pot fi îndepărtate de pe instrumente şi echipamente cu Sika® Remover-208 sau cu un alt solvent adecvat. Odată întărit, sigilantul nu mai poate fi îndepărtat decât prin procedee mecanice. Mâinile şi pielea expusă trebuie spălate imediat utilizând prosopul Sika® Handclean Towel sau o altă substanţă pentru curăţat mâinile şi apă. Nu utilizaţi solvenţi!

Informaţii suplimentare

La cerere, sunt disponibile exemplare ale următoarelor materiale publicate:

- Fişe tehnice de siguranţă

- Ghidul de instalare pentru călăfătuirea punţii

- Ghidul de selecţie a primerului Sika pentru construcţiile navale

- Ghidul Sika de aplicaţii în construcţiile navale

- Sika pentru vase de croazieră şi feriboturi

- Recomandări generale pentru lipirea şi etanşarea cu produsele Sikaflex®


Informaţii referitoare la ambalaj Sikaflex®-290 DC

Cartuş

310 ml

Unipac

600 ; 1000 ml

Bidon

23 l

Butoi

195 l

Sikaflex®-290 DC SL (VP)

Bidon

23 l

Butoi

195 l


Important

Pentru informaţii şi recomandări referitoare la transportul, manipularea, depozitarea şi dezafectarea produselor chimice, utilizatorii trebuie să consulte Fişele tehnice de siguranţă ale materialelor corespunzătoare ce conţin date fizice, ecologice, toxicologice şi alte date referitoare la siguranţă.

Observaţie

Informaţiile şi, în special, recomandările referitoare la aplicaţia şi utilizarea finală a produselor Sika sunt oferite de bună credinţă, în baza cunoştinţelor şi expertizei actuale a Sika referitoare la produse, atunci când acestea sunt depozitate, manipulate şi aplicate în mod corect şi în condiţii normale. În practică, diferenţele în ceea ce priveşte materialele, substraturile şi condiţiile reale ale zonei sunt de aşa natură încât nu poate exista nicio garanţie referitoare la posibilitatea de comercializare sau la adecvarea într-un anumit scop şi nicio răspundere care să rezulte dintr-un raport juridic, care să poată să fie dedusă din aceste informaţii, din orice recomandare scrisă, sau din orice recomandare oferită. Trebuie respectate drepturile de proprietate ale terţelor părţi. Toate comenzile sunt acceptate în condiţiile respectării clauzelor noastre de comercializare şi de livrare. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă ediţie a Fişei Tehnice pentru produsul respectiv, exemplare ale acesteia urmând a fi furnizate la cerere.

 

Specificatii

Unitate de ambalare Cartus/Unipack
Unipack 600 ml
SC Matcons Prof SRL Registrul comertului: J23/1944/2014 CUI: RO 33339934 Adresa: Sos. Alexandriei, nr. 88, Bragadiru, Jud. Ilfov Tel: 0731 006 805

Google Maps