• Facebook
  • Google+
  • youtube
  • pinterest

Login

Login to your account

Username *
Password *
Producator: Sika
Cod produs: 33424
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 0.00kg

32.00Lei

Descriere

Criteriile esenţiale de calitate pentru montajele ceramice la exterior sunt plăcile cu absorbţie redusă de apă şi aderenţa puternică a adezivului la suport. SikaHome® TileBond Flexible este un adeziv performant pe bază de ciment, fără curgere verticală şi cu timp deschis extins.

SikaHome® TileBond Flexible preia contracţiile şi dilatările suportului determinate de diferenţele de temperatură şi conferă lipire puternică astfel încât să asigure stabilitatea şi durabilitatea în timp a placării.


UTILIZĂRI
Pentru lipirea în pat subţire (până la 10mm), a plăcilor ceramice la interiorul şi exteriorul clădirilor, pe toate suporturile tradiţionale utilizate în construcţii, pe suprafeţe verticale sau orizontale.
SikaHome®TileBond Flexible este adecvat lipirii următoarelor tipuri de placi:
■ ceramice, porţelanate, mozaic de sticlă, clinker, etc, cu dimensiuni cuprinse între 5x5cm si 40x40cm
■ piatră naturală (nesusceptibilă la pătare), cu dimensiuni până la 40x40cm, cărămidă aparentă, plăci termoizolante din polistiren sau vată minerală bazaltică
SikaHome®TileBond Flexible este adecvat lipirii pe o serie de suporturi, incluzând:
■ beton, după minim 3 luni de la turnare
■ tencuieli sau şape pe bază de ciment, după 2, respectiv 3 săptămâni de la aplicare (umiditate maxim 3%)
■ ipsos sau anhidrit, amorsate în prealabil, dupa minim 4 săptămîni de la aplicare (umiditate maxim 0,5%)
■ plăci de gips-carton, corect fixate si rigidizate
■ placări ceramice anterioare, cu bună aderenţă la suport, curăţate şi degresate corespunzător
■ suprafeţe vopsite, la interior
■ pardoseli încălzite


CARACTERISTICI / AVANTAJE
■ Aderenţă puternică pentru stabilitate şi durabilitate în exploatare
■ Flexibilitate, pentru preluarea şi compensarea variaţiilor dimensionale ale suportuluiTESTE APROBARI / STANDARDE
Adeziv îmbunătăţit pentru plăci ceramice, pe bază de ciment, cu întărire normală, fără curgere verticală şi cu timp deschis extins, pentru utilizare la interior si exterior - raport de încercări R.I. nr 14.06.253/18.07.2014, emis de ICECON S.A. 


 Consulta fisa tehnica SikaHome® TileBond Flexible in format PDF!

DATE DESPRE PRODUS SikaHome® TileBond Flexible

ASPECT CULOARE
Pulbere de culoare gri

AMBALARE
Saci de 20 kg Palet: 60 saci


DEPOZITARE CONDIŢII DE DEPOZITARE / VALABILITATE
12 luni de la data fabricaţiei (înscrisă pe laterala sacului), în ambalajul original, nedesfăcut, depozitat la loc uscat


 DATE TEHNICE
DATE DE PERFORMANŢĂ

Compoziţie

Ciment Portland, agregate minerale si aditivi sintetici

Raport de amestec

Aprox 5,6 l apă / 20 kg praf

Durata de lucrabilitate

3 ore

Temperatura de punere în operă

5-35 0C

Timp de maturare

10 minute

Timpi de întărire

Circulabil după 24-36 ore*

Chituire pardoseli după 24-36 ore* Chituire pereţi după 12-24 ore* Dare în exploatare după 14 zile*

*valori măsurate la o temperatură ambientală de 23°C si R.H. 50%. Temperaturile scazute pot determina extinderea timpilor iar cele ridicate respectiv scurtarea acestora.

Standard

metodă

Valoare

Cerinţa SR EN 12004+A1:2012

Aderenţa iniţială prin tracţiune

SR EN 1348:2008

1,4

N/mm2

>1,0 N/mm2

Aderenţa prin tracţiune după imersare în apă

1,2

N/mm2

Aderenţa prin tracţiune după acţiunea căldurii

1,1

N/mm2

Aderenţa prin tracţiune după cicluri de îngheţ dezgheţ

1,0

N/mm2

Timp deschis (open time) la 30 minute

SR EN 1346:2008

1,31

N/mm2

>0,5 N/mm2

 

Alunecare

SR EN 1308:2008

0,43 mm

<0,5 mm

 

INFORMAŢII SISTEM [1] [2] * •

CONSUM

CONSUM                                                 Consumul depinde de dimensiunea plăcii si de tipul şpaclului utilizat:

Dimensiuni placă (mm)

înălţime dinţi şpaclu (mm)

Consum (kg/m2)

<10x10

4i6

3

15x15 i 25x25

8

4i6

30x30 i40x40

10

5i8

 

INSTRUCŢIUNI DE PUNERE ÎN OPERĂ

Pregătirea stratului suport

 Stratul suport va fi curat, uscat si stabil, fără impurităţi care pot micşora

aderenţa. Neplaneităţile pot fi compensate cu adeziv în limita a 1 cm. Suprafeţele puternic absorbante (gleturi, şape şi tencuieli vechi) vor fi amorsate. A nu se utiliza pentru suporturi neconvenţionale ca lemn, metal, plastic.

[1] în cazul abaterilor mari de la planeitate sau verticalitate se recomanda repararea suprafeţei

Preparare

Un sac de 20 kg trebuie amestecat cu aprox. 5,6 litri apă rece şi curată într-un recipient de amestec cu ajutorul unui mixer electric, la turaţie joasă, până se obţine o pastă moale, lipsită de aglomerări.

Utilizaţi un mixer cu max 500 rpm; după amestecare lăsaţi produsul un timp de 10 min., după care reamestecati pentru a obţine un mortar cu o lucrabilitate bună şi proprietăţi tixotropice ridicate.

Aplicarea plăcilor pe verticală

Cota maximă a placării pe suprafeţe verticale este în funcţie de cerinţele estetice şi funcţionale, de dimensiunile plăcilor şi de lăţimea aleasă a rosturilor. Se recomandă ca primul rând montat să fie cel de la nivelul ochilor.

Aplicarea plăcilor pe orizontală

Pentru pardoseli, tăierea şi aplicarea plăcilor este în funcţie de placarea proiectată pentru pereţi şi de elementele cu rol estetic şi funcţional ale spatiului construit (mobilier, uşi, pante, sifoane de pardoseală, obiecte sanitare). Dacă se efectuează atât placarea pereţilor cât şi a pardoselii aceleiaşi încăperi, lucrul va începe cu pereţii (exceptând rândul cel mai de jos), va continua cu pardoseala şi va fi finalizat cu completarea rândului exceptat. Aplicarea adezivului se va face în etape, pe suprafeţe care pot fi acoperite cu plăci în decurs de 30 de minute. Adezivul se poate folosi în maxim 3 ore de la preparare.

Note

• în cazul aplicaţiilor la exterior sau în zone cu solicitări intense, adezivul va fi aplicat atât pe suport cât şi pe intradosul plăcilor

• în cazul pardoselilor de mari dimensiuni, rosturile placării vor fi suprapuse peste rosturile de lucru ale suportului

• în cazul placării peste placări existente sau alte suporturi neporoase, va fi realizată în prealabil o punte de aderenţă dintr-un strat subţire de adeziv

• placările vor fi protejate împotriva infiltrării apei între plăci şi stratul suport


 

Chituire

Va fi efectuată după 12-24 ore în cazul placărilor verticale şi după 24-36 de ore în cazul celor orizontale.

Rosturile situate la intersecţiile de planuri (perete-perete şi perete- pardoseală) vor fi chituite cu un sigilant elastic.

Curăţare

Sculele si suprafeţele murdare cu adeziv neîntărit se vor curaţa cu apă imediat după aplicare. Materialul întărit poate fi îndepărtat numai mecanic.

Toate datele tehnice declarate în această Fisă Tehnică de Produs se bazează pe teste de laborator. Datele reale pot varia din împrejurări în afara controlului nostru.

INFORMAŢII PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA

Informaţii detaliate referitoare la siguranţa utilizării, depozitarea si neutralizarea substanţelor chimice, precum si măsuri de precauţie:

informaţii în ceea ce priveşte datele fizice, toxicologice si ecologice, pot fi obţinute din Fisa cu Date de Securitate a produsului.

SECURITATEA MEDIULUI Resturile de material si ambalajele goale se vor recicla în conformitate cu

normele locale în vigoare. Pentru mai multe informaţii consultaţi ultima versiune a Fisei cu Date de Securitate.

 

 

PREVEDERI LEGALE SIKA

Informaţiile şi în mod particular, recomandările referitoare la aplicarea şi
utilizarea finală a produselor Sika sunt furnizate cu bună credinţă, pe baza cunoştinţelor actuale ale Sika şi a experienţei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate şi aplicate în condiţiile considerate normale în fişa tehnică a produsului respectiv şi în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferenţele dintre materiale, straturi suport şi condiţii efective de lucru pe santier sunt astfel încât nu se poate da nici o garanţie cu privire la vandabilitatea sau funcţionalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informaţii, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligaţie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terţilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condiţiilor generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere

SC Matcons Prof SRL Registrul comertului: J23/1944/2014 CUI: RO 33339934 Adresa: Sos. Alexandriei, nr. 88, Bragadiru, Jud. Ilfov Tel: 0731 006 805

Google Maps