• Facebook
  • Google+
  • youtube
  • pinterest

Login

Login to your account

Username *
Password *
Producator: Sika
Cod produs: 33970
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 25.00kg

25.00Lei

Descriere

Sika® Ceram-105 este un adeziv de înaltă performantă, pe bază de ciment, semiflexibil, cu preparare prin adiţie de apă, pentru lipirea în pat subţire a
plăcilor ceramic.


 Consulta fisa tehnica Sika® Ceram-105 in format PDF!

UTILIZĂRI adeziv Sika® Ceram-105

Sika® Ceram-105 se utilizează pentru lipirea plăcilor ceramice prin metoda patului subţire, într-o grosime de pâna la 10 mm, la interiorul sau exteriorul
elementelor de construcţii, pe suprafeţe verticale sau orizontale
Sika® Ceram-105 este adecvat lipirii următoarelor tipuri de plăci:
 Plăci ceramice, plăci din piatră naturală sau compozite, cu dimensiuni până la 40x40 cm
 Toate tipurile de plăci ceramice, cu excepţia celor porţelanate de tip Ia (absorbţie de apă E ≤ 0,5%), conform EN 14411:2012. Pentru acest tip
de placă se recomandă utilizarea adezivului Sika® Ceram-205
Sika® Ceram-105 este adecvat lipirii pe o serie de suporturi, incluzând:
 Beton sau mortar
 Zidărie
 Suporturi lipsite de variaţii dimensionale. În cazul suporturilor având contracţii sau dilatări se recomandă utilizarea adezivului Sika® Ceram-
205
Sika® Ceram-105 poate fi utilizat pentru următoarele aplicaţii:
 Pereţi şi pardoseli la interior (băi, bucătarii, etc.)
 Pardoseli la exterior (pentru aplicatiile pe pereţi la exterior se
recomandă utilizarea adezivului Sika® Ceram-205)


CARACTERISTICI / AVANTAJE
 Clasificare CE: C1 TE
 Aderenţă excelentă pe majoritatea suporturilor tradiţionale întâlnite în construcţii (beton, mortar de ciment, piatră, caramidă)
 Uşor de pus in operă, cu lucrabilitate excelentă, consistenţă tixotropică şi timp deschis extins
 Flexibilitate superioară adezivilor comuni pentru placări ceramice


 TESTE

APROBĂRI / STANDARDE
Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei (incercări iniţiale de tip) realizate de către ICECON S.A.
Raport de evaluare Nr. 15737-18.07.2014
Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire normală, alunecare redusă şi timp deschis extins, clasificat C1 TE conform SR EN 12004:2008

DATE DESPRE PRODUS Sika® Ceram-105

ASPECT

CULOARE
Pulbere de culoare gri
AMBALARE
Saci de 25 kg; Palet 48 saci


 DEPOZITARE

CONDIȚII DE DEPOZITARE / VALABILITATE
12 luni de la data fabricației (înscrisă pe laterala sacului), în ambalajul original, nedesfăcut, depozitat la loc uscat


DATE TEHNICE
Compoziție Ciment Portland, agregate minerale și aditivi sintetici
Raport de amestec Aprox. 6 l apă / 25 kg praf
Grosime strat 2,5 mm min / 10 mm max
Durata de lucrabilitate 3 ore
Temperatura de punere în operă 5-35 0C
Timp de maturare 10 minute
Timpi de întărire Circulabil după 24-36 ore*
Chituire pardoseli după 24-36 ore*
Chituire pereți după 12-24 ore*
Dare în exploatare după 14 zile*
*valori măsurate la 23°C si R.H. 50%. Temperaturile scazute pot determina extinderea timpilor iar cele ridicate respectiv scurtarea acestora.


 

INFORMAȚII SISTEM Sika® Ceram-105

CONSUM


INSTRUCȚIUNI DE PUNERE ÎN OPERĂ
Pregătirea stratului suport
Este necesară curăţarea stratului suport de praf sau alte părţi neaderente prin periere sau aspirare. Abateterile admise de planeitate sunt de maxim 5 mm in orice directie, masurate cu un dreptar de 2m. Daca este necesar , suportul va fi planeizat înaintea aplicarii placilor.
Reparaţiile stratului suport, umplerea golurilor, vor fi efectuate cu produsele corespunzătoare din gamele SikaTop®, Sika MonoTop® sau SikaRep® sau cu
mortare preparate în şantier şi aditivate cu SikaLatex®. Placarea va fi realizată după o perioadă de 24÷48 de ore.
În cazul în care stratul suport este foarte poros, dacă temperatura este ridicată sau umiditatea relativă este scazută, este recomandată pretratarea acestuia cu primerul SikaLevel 01 Primer.
Preparare
Un sac de 25 kg trebuie amestecat cu aprox. 6 litri apă rece și curată într-un recipient de amestec cu ajutorul unui mixer electric, la turație joasă, până se
obține o pastă moale, lipsită de aglomerări.
Utilizați un mixer cu max 500 rpm; după amestecare lăsați produsul un timp de 5 min., după care reamestecati.
Punere în operă
Sika® Ceram-105 va fi aplicat cu ajutorul unei gletiere cu dinţi. Se va utiliza tipul de gletieră care asigură contactul corespunzător dintre placa ceramică şi
adeziv, înalţimea dinţilor fiind direct proporţională cu dimensinile plăcii ceramice.
Pentru plăci cu dimensiuni mai mari de 300x300 mm, pentru placările la exterior sau supuse la solicitari mari, placarea se va realiza prin aplicarea
adezivului atât pe suport cât şi pe intradosul plăcilor ceramice (tehnica buttering).


VALORI DECLARATE SI PREVEDERI LEGALE SIKA ROMANIA

VALORI DECLARATE

Toate datele tehnice declarate în această Fișă Tehnică de Produs se bazează pe teste de laborator. Datele reale pot varia din împrejurări în afara
controlului nostru.INFORMAȚII PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA
Informații detaliate referitoare la siguranța utilizării, depozitarea și neutralizarea substanțelor chimice, precum și măsuri de precauție: informații
în ceea ce privește datele fizice, toxicologice și ecologice, pot fi obținute din Fișa cu Date de Securitate a produsului.


 SECURITATEA MEDIULUI

Resturile de material și ambalajele goale se vor recicla în conformitate cu normele locale în vigoare. Pentru mai multe informații consultați ultima
versiune a Fișei cu Date de SecuritatePREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod particular, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika sunt furnizate cu bună credință, pe baza
cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și
aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre
materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe santier sunt astfel încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau
funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea
Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de
livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

CE

Sika Romania SRL
Str. Ioan Clopoțel nr. 4, 500450, Brașov, jud. Brașov
Fabrica/Factory 1230
02 03 06 02 001 000123 1230
SR EN 12004+A1:2012
Adeziv pe bază de lianţi minerali cu întărire normală,
pentru placare
Reacţie la foc (≤ 1% subst organice) Clasa A1/A1fl
Aderenţa iniţială prin tracţiune ≥ 0,5 N/mm2
Aderenţa prin tracţiune ≥ 0,5 N/mm2
după imersie în apă
Aderenţa prin tracţiune după ≥ 0,5 N/mm2
acţiunea căldurii
Aderenţa prin tracţiune după ≥ 0,5 N/mm2
cicluri de îngheţ – dezgheţ
© 2014 Sika Romania ssrl
Versiune furnizata

SC Matcons Prof SRL Registrul comertului: J23/1944/2014 CUI: RO 33339934 Adresa: Sos. Alexandriei, nr. 88, Bragadiru, Jud. Ilfov Tel: 0731 006 805

Google Maps