• Facebook
  • Google+
  • youtube
  • pinterest

Login

Login to your account

Username *
Password *
Producator: Sika
Cod produs: 33465
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 25.00kg

130.00Lei

Descriere

Descrierea

Produsului

Sika® MonoTop®-910N este un produs monocomponent pe bază de ciment, cu conţinut de silica fume, modificat polimeric, utilizat ca strat de acoperire cu rol de punte de aderenţă şi de protecţie pentru armături. Sika® MonoTop®-910N îndeplineşte cerinţele standardului EN 1504-7.

Utilizări

- Adecvat pentru ţinerea sub control a zonelor anodice (Principiul 11, metoda 11.1 din standardul EN 1504-9)

- Adecvat utilizării ca punte de aderenţă (amorsă) pe beton şi mortar

-  Adecvat utilizării ca protecţie anticorozivă pentru armături, în cadrul lucrărilor de reparare a betoanelor degradate

Sistemul Sika® MonoTop® se recomandă a fi utilizat pentru recondiţionarea şi protecţia elementelor constructive din beton simplu, beton armat, zidărie de cărămidă sau de piatră, din componenţa structurilor civile şi industriale, a structurilor hidraulice şi a staţiilor de tratare a apei, a lucrărilor de infrastructură feroviară, rutieră şi de artă (poduri, podeţe, tuneluri, viaducte, etc.).

- Uşor de preparat, doar cu adaos de apă

- Aplicare simplă şi uşoară

- Aderenţă excelentă pe beton şi oţel

- Bună rezistenţă la apă şi la penetrarea clorurilor

- Bune rezistenţe mecanice

-  Se poate aplicata prin pensulare sau folosind un pistol de pulverizare

Informaţii despre produs

Formă

Aspect / Culoare

Pulbere gri

Ambalaj

Sac de 25 kg

Găleată din material plastic de 10 kg

Depozitare

Condiţii de Depozitare / Valabilitate

12 luni de la data fabricării dacă este depozitat în mod corespunzător în ambalajul original nedeteriorat, sigilat, în mediu uscat şi răcoros, la temperaturi cuprinse între +5°C şi +35°C.

Date Tehnice

Baza chimică

Ciment Portland, silica fume, polimer pulbere, agregate şi aditivi selecţionaţi

Densitate: (EN 1290)

Densitatea mortarului proaspăt: ~2.0 kg/l

Rezistenţa la difuzia dioxidului de carbon:

~200 pCO2

Rezistenţa la difuzia vaporilor de apă

~80 IJH2O

Coeficientul de dilatare termică (EN 1770)

15 x 10'6 m/(m x °C)

Conţinutul ionilor de clor

(EN 1015-17)

0.01%

Proprietăţi Mecanice/Fizice

Rezistenţa la compresiune (EN 196-1)

~45 - 55 N/mm2 după 28 de zile

Rezistenţa la întindere (EN 196-1)

~5.5 - 7.5 N/mm2 după 28 de zile

Forţa de aderenţă

~2.0 - 3.0 N/mm2 după 28 de zile

Rezistenţa la sărurile de dezgheţare (SI A 262/1)

Ridicată

Modulul de elasticitate

~20,000 N/mm2 (static)


Consulta fisa tehnica Sika® MonoTop®-910N in format PDF!

Informaţii despre sistem

Informaţii despre sistem

Structura Sistemului

Sika MonoTop -910N face parte din Sistemul de Reparaţii Sika , care respectă prescripţiile specifice cuprinse în Standardul European EN 1504 şi cuprinde :

Sika® MonoTop®-910N: Punte de aderenţă şi protecţie anticorozivă

pentru armături

Sika® MonoTo-612 şi Sika® Mortare pentru reparaţii structurale, cu două ® granulozităţi diferite MonoTop®-614:

Sika® MonoTo-620 Mortar de nivelare şi pentru sigilarea porilor

Detalii de aplicare

Consum

La prepararea unui litru de mortar proaspăt se folosesc cca. 1.65 kg de mortar pulbere. Punte de aderenţă

Consumul variază în funcţie de rugozitatea stratului suport şi de grosimea stratului aplicat. Orientativ, consumul de mortar pulbere este de cca. 1.5 - 2.0 kg/m2 pentru o grosime a stratului aplicat de 1 mm.

Protecţie anticorozivă pentru armături

Orientativ, consumul de mortar pulbere este de cca. 2.0 kg/m2 pentru un strat de 1 mm grosime (se aplică cel puţin 2 straturi).

Calitatea Stratului Suport

Beton

Betonul trebuie să fie curat, fără praf sau particule desprinse, fără contaminări ale suprafeţei sau alte tipuri de materiale care reduc aderenţa sau împiedică absorbţia apei folosite pentru udarea stratului suport sau a straturilor de mortare de reparaţii aplicate.

Armături din oţel

Rugina, exfolierile, urmele de mortar sau beton, praful şi alte materiale desprinse sau dăunătoare care reduc aderenţa sau favorizează coroziunea, trebuie îndepărtate.

Pregătirea Stratului Suport Beton

Betonul exfoliat, slab, deteriorat sau avariat şi chiar betonul sănătos, dacă este cazul, trebuie îndepărtat cu mijloace adecvate.

Suprafaţa trebuie bine udată în prealabil şi nu va fi lăsată să se usuce înainte de aplicarea punţii de aderenţă. Suprafaţa trebuie să prezinte un aspect mat închis, fără luciu, iar porii sau micile adânciturile nu vor conţine apă.

Armături din oţel

Suprafeţele trebuie pregătite prin tehnici de curăţare abrazive: suflare cu aer comprimat sau spălare cu jet de apă la presiune ridicată.

Condiţii de Aplicare / Limitări

Temperatura Stratului Suport

min. +5°C; max. +30°C

Temperatura Mediului Ambiant

min. +5°C; max. +30°C

Instrucţiuni de aplicare

Raport de Amestec

Pentru aplicare cu pensula

5.25 litri de apă la un sac de 25 kg Pentru aplicare prin pulverizare

5 litri de apă la un sac de 25 kg

Amestecare

Sika® MonoTop®-910N poate fi amestecat cu un mixer electric la turaţie redusă (

Turnaţi apă în proporţie corectă într-un recipient de amestecare adecvat. În timp ce amestecaţi uşor, adăugaţi pulberea de mortar în apă. Amestecaţi temeinic pentru a obţine consistenţa necesară (consistenţa corespunzătoare unei aplicări prin pensulare fără curgere sub formă de picături sau împrăştiere de stropi).

Metodă de Aplicare

Ca punte de aderenţă

Aplicaţi produsul pe stratul suport pregatit în prealabil (pre-umezit), cu bidineaua, rola sau cu un echipament de pulverizare adecvat. Pentru o asigura o bună aderenţă, Sika® MonoTop®-910N trebuie aplicat bine pe suport, urmărind toate neregularităţile.

Aplicarea mortarului propriu-zis de reparaţii care se aplică ulterior, trebuie făcută atâta timp cât puntea de aderenţă (amorsa) este încă umedă.

Ca protecţie anticorozivă

Aplicaţi mai întâi un strat cu o grosime de cca. 1.0 mm folosind o pensulă cu păr semi- aspru sau un pistol de pulverizare, pe armătura curăţată în prelabil. Când primul strat este rigid la zgâriere cu unghia, orientativ după cca. 4 - 5 ore la 20°C, aplicaţi al doilea strat de grosime cca. 1.0 mm.

Curăţarea Uneltelor Timp de aplicare

Curăţaţi toate uneltele şi echipamentul de aplicare cu apă, imediat după utilizare. Materialul întărit pot fi îndepărtat doar pe cale mecanică.

~90 - 120 minute la +23°C

Observaţii privind Aplicarea / Limitări

-  Pentru mai multe informaţii privind pregătirea stratului suport, consultaţi Metoda de aplicare a mortarelor de reparaţii care compun sistemul Sika® MonoTop® sau recomandările cuprinse în standardul EN 1504-10.

-  Evitaţi aplicarea directă în soare şi/sau pe vânt puternic şi/sau ploaie.

- Nu depăşiţi cantitatea recomandată de apă.

-  Aplicaţi produsul doar pe straturi suport sănătoase şi robuste, pregătite în prealabil corespunzător.

Detalii privind întărirea

Protecţia pe durata întăririi Protejaţi de ploaie mortarul proaspăt aplicat, până la întărirea completă a acestuia.

Sursa valorilor declarate

Toate datele tehnice declarate în prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator.

Valorile care se pot înregistra la efectuarea unor determinări de verificare a datelor declarate, pot varia datorită unor circumstanţe aflate mai presus de controlul nostru.

Restricţii Locale

j

Reţineţi că din cauza reglementărilor locale specifice, performanţele acestui produs pot varia de la ţară la ţară. Consultaţi Fişa Tehnică naţională a produsului pentru a afla cu exactitate domeniile de aplicare.

Informaţii privind Sănătatea şi Securitatea

Observaţii importante

Pentru informaţii şi recomandări privind manipularea, depozitarea şi evacuarea în siguranţă a produselor chimice, utilizatorii trebuie să consulte cele mai recente Fişe Tehnice de Securitate ale acestora, care conţin date fizice, ecologice, toxicologice, precum şi alte date referitoare la siguranţă.

Reziduurile de material trebuie îndepărtate în conformitate cu reglementările locale. Materialele complet întărite se pot evacua ca oricare alte deşeuri inerte provenite din surse domestice, cu acordul autorităţilor responsabile locale.

Informaţii detaliate referitoare la sănătate şi securitate precum şi măsuri detaliate de precauţie (de ex. date fizice, toxicologice şi ecologice) pot fi aflate din Fişa Tehnică de Securitate a produsului.

Prevederi juridice

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale şi experienţei Sika, valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren sunt de aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.
In anumite cazuri pot fi necesare adaptări ale conţinutului prezentei Fişe Tehnice la legislaţia şi reglementările autohtone. Orice modificare va fi făcută cu acordul Departamentului Tehnic al Sika România SRL.

Marcajul CE

Marcajul CE

Standardul European armonizat EN 1504-7 “Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton - Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii - Partea a 7-a: Protecţia armăturii împotriva coroziunii” cuprinde cerinţele pentru barierele active de acoperire care au rol de protecţie a armăturilor de oţel dezvelite existente şi a oţelului înglobat în structurile din beton la care se desfăşoară lucrări de reparaţii.

Conform acestor specificaţii, protecţia anticorozivă a armăturilor existente în structurile de beton, ca parte integrantă a lucrărilor de reparaţii, trebuie să poarte marcaj CE, conform Anexei Za.2, tabelul Za.2, Sistem de conformitate 2+ şi să respecte cerinţele dispoziţiilor stabilite prin Directiva Produselor pentru Construcţii (CPD nr. ’89/106/EEC)’.

C€

1020

Numărul organismului de certificare notificat

Sika CZ s.r.o. Bystrcka 1132/36

Datele de identificare ale companiei producătoare

624 00 CZ-Brno, Cehia 11

Anul acordării marcajului CE (ultimele două cifre)

1020-CPD-020025682

Numărul certificatului

privind controlul producţiei în fabrică

EN 1504-7

Produs pentru protecţia anticorozivă a armăturilor, având alte utilizări decât cele care necesită cerinţe de performanţă reduse.

Protecţie anticorozivă: Aprobat Substanţe periculoase: Conform 5.3

SC Matcons Prof SRL Registrul comertului: J23/1944/2014 CUI: RO 33339934 Adresa: Sos. Alexandriei, nr. 88, Bragadiru, Jud. Ilfov Tel: 0731 006 805

Google Maps