• Facebook
  • Google+
  • youtube
  • pinterest

Login

Login to your account

Username *
Password *
Producator: Sika
Cod produs: 33469
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 21.00kg

285.00Lei

Descriere

Descrierea

produsului

Sikagard®-720 EpoCem® este un mortar cu textură fină, alcătuit din trei componente, pe bază de ciment modificat epoxidic, tixotropic, pentru nivelarea şi finisarea suprafeţelor de beton, mortar sau piatră naturală.

Utilizări

      Ca strat de nivelare de 0,5 - 3 mm grosime, aplicat pe suprafeţe verticale sau orizontale de beton sau mortar.

      Aplicare la lucrari noi, la structuri de beton deteriorate sau aflate în medii agresive chimic.

      Aplicare inclusiv pe straturi suport cu conţinut ridicat de umiditate şi pe betoane turnate recent dar întărite.

      Ca barieră provizorie împotriva umidităţii (cand se aplică în min. 2 mm grosime), permiţând aplicarea ulterioară a unei acoperiri de protecţie pe bază de răşină epoxidică, poliuretan sau poli-metil-metacrilat (PMMA)* care necesită ca stratul suport să fie uscat, reprezentând o soluţie eficientă pe durată lungă.

      Ca sigilant de pori şi în acelaşi timp ca mortar pentru reprofilarea, finisarea (îndreptarea) si nivelarea suprafetelor de beton.

      Adecvat pentru ţinerea sub control a umidităţii (Principiul 2, metoda 2.3 a SR EN 1504-9).

      Adecvat pentru lucrări de reparaţii/restaurări (Principiul 3, metodele 3.1 şi 3.3 ale SR EN 1504-9).

      Adecvat pentru creşterea rezistenţei fizice (Principiul 5, metoda 5.1 a SR EN 1504-9).

      Adecvat pentru conservarea şi refacerea pasivităţii (Principiul 7, metodele 7.1 şi 7.2 ale SR EN 1504-9).

      Adecvat pentru sporirea rezistivităţii (Principiul 8, metoda 8.3 a SR EN 1504-9).

* A se vedea capitolul Aplicarea / Limitări

Caracteristici / Avantaje

Rezistenţă chimică mai bună decât cea a mortarelor cimentoase modificate polimeric

Protecţie excelentă pentru betoanele expuse mediilor agresive Certificare CE (marcaj CE) în conformitate cu SR EN 1504 părţile 2 şi 3 Impermebil la lichide dar permeabil la vaporii de apă

Aderenţă excelentă la betonul turnat recent (dar întărit) sau vechi, umed sau uscat

Timp minim de aşteptare înaintea aplicării unui alt produs Sika® de finisare pe bază pe raşină epoxidică

Reprezintă un suport execelent pentru aplicarea ulterioară a altor produse de finisare a suprafeţei

Pentru aplicări la interior şi la exterior Nu conţine solvenţi

Poate fi aplicat manual sau mecanizat

Teste

Aprobări / Standarde

Rapoarte privind Testele Iniţiale de Tip(*) conform SR EN 1504-2, nr. 09/343-946 din 06.05.2009 şi conform SR EN 1504-3, nr. 09/300-964 din 04.05.2009 - elaborate de către Applus Laboratory, Barcelona, Spania.

* confirmate de către compania Sika producătoare

Teste de calitate în conformitate cu Standardul Elveţian SIA 162/5 - Raport nr. A- 29'212-1E din 26.09.2005 - elaborat de către LPM AG, Beinwil am See, Elveţia.

Mortar tri-component, epoxi-cimentos, cu granulozitate fină, pentru sigilarea suprafeţelor, conform marcajului CE obţinut şi aplicat în baza SR EN 1504-2:2004 şi SR EN 1504-3:2005. Declaraţia de Performanţă 02 03 02 01 002 0 000002 1029 este întocmită în conformitate cu Certificatul nr. 2017 privind Controlul Producţiei în Fabrică care a fost efectuat de către Organismul Notificat nr. 0921.

Datele produsului

Forma de prezentare

Aspect / Culori

Componenta A - răşină: lichid de culoare albă Componenta B - întăritor: lichid transparent, gălbui Componenta C - filler: agregate pulverulente

Culoarea amestecului: gri mat

Ambalaj

Depozitare

Condiţii de depozitare / Valabilitate

Date tehnice Baza chimică Densitate

Grosimea stratului

Clasificare la foc

Coeficient de difuzie a dioxidului de carbon

Temperatura de serviciu

Proprietăţi mecanice / fizice

Rezistenţa la compresiune

Rezistenţa la încovoiere

Rezistenţa la îngheţ - dezgheţ şi la săruri de dezgheţare

Seturi pre-dozate de 21 kg

Componenta A: 1,14 kg - recipient din material plastic Componenta B: 2,86 kg - recipient din material plastic

Componenta C: 17,0 kg - saci de hartie dublă, căptuşiţi cu folie din material plastic sau din aluminiu

Componentele A şi B: 12 luni

Componenta C: * conform datei aplicate pe ambalaj de către compania Sika producătoare

Termenele de valabilitate indicate mai sus se consideră începând de la data productiei şi sunt garantate doar în cazul în care componentele produsului sunt depozitate în ambalajele originale, nedesfăcute şi nedeteriorate, în condiţii uscate de mediu şi temperaturi cuprinse între +50C si +30°C.

Componentele A şi B: Trebuie protejate împotriva îngheţului Componenta C: Trebuie protejată de umezeala

Mortar cimentos modificat epoxic

Componenta A: ~ 1,05 kg/l (la +20°C)

Componenta B: ~ 1,03 kg/l (la +20°c)

Componenta C: ~ 1,30 kg/l (la +20°C)

Amestec A+B+C: ~ 2,00 kg/l (la +20°C) (EN 1015-6) min. 0,5 mm / max. 3 mm

Pe zone izolate sau pe suprafeţe restrânse (< 0,01 m2) produsul poate fi aplicat în strat de până la 5 mm grosime.

Clasa A2(fl) S1 (EN 13501-1)

pCO2 = 7000 (EN 1062-6) Rezistenţa la carbonatare pentru 1 mm grosime: R = 7 m.

Între -30°C şi +80°C, în condiţii de expunere continuă

>  45 N/mm2 după 28 de zile, la +20°C si 50% umiditate relativă. (EN 12190)

>  5 N/mm2 după 28 de zile, la +20°C si 50% umiditate relativă. (EN 12190) Factor de rezistenţă WFT - 99% (Ridicat) (Metoda BE II, conform D-R)

Rezistenţa la sulfaţi

Rezistenţă ridicată la sulfaţi (ASTM C 1012)

Rezistenţă

Rezistenţa chimică

Sikagard®-720 EpoCem® îmbunătăţeşte rezistenţa betoanelor pe care este aplicat şi sunt expuse mediilor agresive chimic, dar nu este un produs de protecţie special destinat. De aceea, uzual se recomandă supra-acoperirea sa cu un produs adecvat de protecţie din gamele Sikagard®, Sikafloor® ş.a. Pentru expunerea pe durată scurtă a produsului la soluţii chimice sau contactul accidental cu acestea, consultaţi Departamentul Tehnic Sika.


 Consulta fisa tehnica Sikagard®-720 EpoCem® in format PDF!

Informaţii despre sistem Sikagard®-720 EpoCem®

Informaţii despre sistem

Structura sistemului

Configuraţia sistemului trebuie respectată integral şi nu suportă niciun fel de schimbare.

Amorsarea recomandată mai jos este adecvată fiecăruia dintre următoarele tipuri de strat suport:

- beton turnat recent, dar întărit (imediat ce pregatirea mecanică poate fi executată);

- beton umed (având mai mult de 14 zile de la turnare);

- beton vechi umed (cu umiditate crescută, evidentă).

În cazul utilizării produsului pentru închiderea porilor, repararea şi nivelarea suprafeţelor vericale sau orizontale de beton, sistemul constă din:

- Amorsă: Saturare cu apă, aspect umed mat;

- Strat propriu-zis: Sikagard®-720 EpoCem®;

- Acoperire de protecţie: nimic sau un produs adecvat din gamele Sikagard®,

Sikafloor® ş.a.

Detalii privind aplicarea

Dozare/consum

Amorsă:

Apă, în funcţie de gradul de absorbţie al stratului suport.

Stratul propriu-zis de material (utilizat ca sigilant, şapă, mortar de reparaţii sau de nivelare, etc.):

~ 2,0 kg/m2/mm.

Consumul recomandat mai sus este pur teoretic şi nu cuprinde nicio cantitate suplimentară de produs care poate fi necesară datorită porozităţii stratului suport, formei (profilului) suprafeţei, variaţiilor de planeitate, etc. De asemenea, consumul recomandat nu ţine seama de pierderi şi prin urmare se va suplimenta în consecinţă, în funcţie de realitatea din şantier.

Calitatea suportului

Stratul suport din beton trebuie să fie sănătos, să aibă rezistenţă suficientă la compresiune (min. 25 N/mm2) şi o rezistenţă minimă la smulgere de 1,5 N/mm2.

Stratul suport trebuie să fie umed, dar fără băltire de apă şi să nu prezinte niciun fel de contaminări cu uleiuri, grăsimi, straturi de acoperire sau tratamente de suprafaţă aplicate anterior, etc.

Pregatirea suportului

Straturile suport din beton trebuie pregatite mecanic prin sablare abrazivă sau utilizând un echipament de curăţare cu jet de apă la mare presiune pentru îndepărtarea laptelui de ciment, dar în special a straturilor contaminate cu uleiuri sau ceară, pentru a asigura o suprafaţă cu textura deschisă, poroasă.

Betonul slab trebuie îndepărtat, iar defectele de suprafaţă (băşici cu aer, goluri, etc.) trebuie expuse şi curăţate complet.

Reparaţiile stratului suport, umplerea găurilor/concavităţilor şi nivelarea suprafeţei trebuie executate folosind produse adecvate din gamele Sikafloor®, Sikadur®, Sika MonoTop® şi Sikagard®.

Protuberanţele care ies din planul stratului suport pot fi îndepărtate prin şlefuire.

Praful şi particulele friabile ori desprinse trebuie îndepărtate complet de pe întreaga suprafaţă a stratului suport înaintea aplicării produsului, de preferinţă prin periere sau/şi aspirare.

Condiţii privind aplicarea / Limitări

Temperatura suportului

+80C min. / +30oC max.

Temperatura ambientală

+80C min. / +30oC max.

Umiditatea suportului

Produsul poate fi aplicat pe beton turnat recent (dar întărit) şi pe beton umed, avându-se însă grijă să nu existe apă băltind.

Chiar dacă produsul se poate aplica pe suprafaţa betoanelor întărite turnate recent (la peste 24 de ore de la turnare), se recomandă a aştepta cel puţin 3 zile pentru consumarea parţială a contracţiei betonului, în scopul prevenirii apariţiei ulterioare a unor eventuale fisuri de contacţie în stratul suport, care se pot transmite pe suprafaţa stratului aplicat.

Umiditatea relativă a aerului

Instrucţiuni de aplicare

Amestecare Timp de amestecare

Echipament de amestecare

Metode de aplicare / Unelte

20% min. / 80% max.

Comp. A : Comp. B : Comp. C - cantitate ambalaj: 1,14 : 2,86 : 17 kg Raport de amestec: 1 : 2,5 : 14 15 (părţi de greutate)

Înaintea amestecării, agitaţi componenta A (lichidul de culoare albă) până la omogenizare, apoi turnaţi-o peste componenta B. Agitaţi energic amestecul obţinut, timp de cel puţin 30 de secunde. Dacă amestecarea componentelor A şi B se execută în alt recipient decât cel al componentei B, înaintea combinării lor amestecaţi şi omogenizaţi fiecare componentă în parte.

Liantul obţinut prin amestecarea componentelor A şi B se toarnă într-un recipient de volum corespunzător (capacitate de cca. 30 litri). Peste liant se adăugă treptat componenta C, amestecând continuu cu ajutorul unui mixer electric. Amestecaţi temeinic timp de 3 minute până la obţinerea unei consistenţe uniforme, fără cocoloaşe.

La preparare folosiţi doar seturi întregi de produs (A+B+C), nefracţionând ambalajul niciuneia dintre componente. La preparare nu adăugaţi apă.

Amestecaţi folosind un mixer electric cu viteză redusă (300 - 400 rpm) având palete elicoidale sau cu ajutorul oricărui alt echipament adecvat.

În cazul amestecării a 2 - 3 seturi deodată se recomandă utilizarea unui mixer pentru prepararea mortarelor cu rotaţie într-un singur sens sau cu rotaţie dublă (inclusiv în sens contrar) - tip cupă sau cu putere forţată - tip malaxor. Nu se recomandă folosirea amestecătoarelor cu cadere liberă.

Aplicarea manuală

După preparare, aplicaţi Sikagard®-720 EpoCem® pe stratul suport preumezit (cu aspect umed mat) şi întindeţi-l uniform în grosimea cerută, cu ajutorul unei gletiere netede sau a unui şpaclu. Dacă este necesar, stratul de mortar aplicat poate fi finisat cu un burete uşor umezit, din neopren sau cu pensula.

Aplicarea mecanică

Aplicarea produsului pe suprafaţa stratului suport poate fi făcută, de asemenea, folosind o pompă cu şnec sau un echipament de pulverizare umedă. De exemplu se poate utiliza unul dintre următoarele echipamente: Pompă cu şnec Aliva, Putzmeister S-5 sau Graco T-Max 405. Este necesară finisarea ulterioară a suprafeţei stratului de mortar Sikagard®-720 EpoCem® aplicat. Finisarea se va executa manual.

La finisarea suprafeţei stratului de mortar Sikagard®-720 EpoCem® aplicat manual sau mecanizat nu se va folosi apă în exces, care poate deteriora aspectul acestuia şi poate provoca decolorări.

Stratul proaspăt aplicat de mortar Sikagard®-720 EpoCem® trebuie protejat de ploaie pentru cel puţin 24 de ore.

De îndată ce stratul de Sikagard®-720 EpoCem® nu mai este lipicios la atingere acesta poate fi supra-acoperit, datorită unor considerente estetice, cu un produs adecvat de sigilare, permeabil la vapori.

În cazul în care peste stratul de mortar Sikagard®-720 EpoCem® va fi aplicat un produs de acoperire impermeabil la vapori, întotdeauna verificaţi ca umiditatea la suprafaţa suportului să fie sub 4%.

O finisare estetică, cu margini invizibile, se poate obţine dacă pe durata aplicării marginea laterală (de exemplu la contactul dintre două straturi adiacente) sau conturul se menţin umede.

Curaţarea uneltelor

Curaţaţi uneltele şi echipamentul de aplicare cu apă, imediat după utilizare. Materialul întărit poate fi îndepărtat doar prin metode mecanice.

Durata de viaţă a amestecului

Set de 21 kg.

Temperatură

Timp

+ 10°C

~ 80 minute

+ 20°C

~ 40 minute

+ 30°C

~ 20 minute

Timp de aşteptare / Supra-acoperire

Odată ce stratul de mortar Sikagard®-720 EpoCem® nu mai este lipicios la atingere este posibilă supra-acoperirea sa cu un produs de sigilare permeabil la vapori.

Dacă însă peste mortarul Sikagard®-720 EpoCem® se doreşte aplicarea unui produs de acoperire impermeabil la vapori, aşteptaţi ca umiditatea suportului (măsurată la nivelul suprafeţei) să coboare sub 4%, nu mai puţin de:

Temperatura stratului suport

Timp de aşteptare

+ 10°C

~ 60 minute

+ 20°C

~ 15 minute

+ 30°C

~ 8 minute

Notă: Timpii de aşteptare prezentaţi în tabel sunt orientativi, fiind determinaţi pentru o umiditate relativă a aerului de 75% şi trebuie adaptaţi la fiecare schimbare a condiţiilor de mediu ambiant şi de strat suport, fiind influenţaţi în special de modificărea temperaturii şi a umidităţii relative.

Note privind aplicarea / Limitări

®

întotdeauna asiguraţi buna ventilare a spaţiului când aplicaţi mortarul Sikagard - 720 EpoCem® la interior, in incinte închise, pentru a facilita eliminarea excesului de umiditate.

Mortarul Sikagard®-720 EpoCem® proaspăt aplicat trebuie protejat de umiditate, condens şi apă cel puţin 24 ore.

În cazul utilizării la exterior, amorsaţi suprafaţa stratului suport şi aplicaţi mortarul Sikagard®-720 EpoCem® când temperatura este în scădere. Dacă produsul este utilizat când temperatura este în creştere, pe suprafaţa stratului de mortar proaspăt aplicat pot apărea pori sau bule de aer.

Rosturile de construcţie (de turnare) fără mişcare sau fisurile existente la suprafaţa stratului suport necesită o pregătire aparte, prin acoperire cu un alt produs, înaintea aplicării mortarului Sikagard®-720 EpoCem®, respectând următoarele recomandări:

- fisuri statice: mataţi, nivelaţi şi eventual injectaţi folosind produse pe bază de răşini epoxidice din gamele Sikadur® sau Sikafloor®;

-  fisuri dinamice (> 0,4 mm): se va evalua în şantier necesitatea aplicării peste acestea a unor benzi de etanşare din material elastomeric care ulterior vor fi mascate sub stratul de mortar Sikagard®-720 EpoCem® sau se va proceda la transformarea acestor fisuri în rosturi de dilataţie.

Evaluarea şi tratarea incorectă a fisurilor poate determina reducerea duratei de exploatare şi reapariţia fisurilor.

În cazul expunerii directe în lumină solară, suprafaţa stratului de mortar Sikagard - 720 EpoCem® nesigilat poate suferi decolorări, evidenţiate prin variaţii de culoare. Acest inconvenient nu va influenţa în niciun caz caracteristicile mecanice ale produsului.

În cazul acoperirii cu şape pe bază de poli-metil-metacrilat (PMMA), pe suprafaţa mortarului Sikagard®-720 EpoCem® proaspăt aplicat trebuie împrăştiat nisip cuarţos sort 0,4 - 0,7 mm, în exces.

Valori de referinţă

Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator.

Datele efectiv determinate pot varia din cauza unor circumstanţe independente de controlul nostru.

Restricţii locale

Vă rugăm sa ţineţi seamă că performanţa produsului poate varia de la ţară la ţară, datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare, consultaţi Fişa Tehnică locală a produsului.

Informaţii privind igiena şi protecţia muncii

Pentru informaţii şi recomandări privind siguranţa la manipularea, păstrarea, depozitarea şi evacuarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta versiunea cea mai recentă a Fişei de Securitate a materialului, care cuprinde informaţii de ordin fizic, ecologic şi toxicologic, precum şi alte elemete privind siguranţa.

 
 
 
 

Prevederi juridice

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale şi experienţei Sika, valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren sunt de aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

SC Matcons Prof SRL Registrul comertului: J23/1944/2014 CUI: RO 33339934 Adresa: Sos. Alexandriei, nr. 88, Bragadiru, Jud. Ilfov Tel: 0731 006 805

Google Maps