• Facebook
  • Google+
  • youtube
  • pinterest

Login

Login to your account

Username *
Password *
Producator: Sika
Cod produs: 33470
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 5.00kg

60.00Lei

Descriere

Descriere produs

Sika® MiniPack Fire Resistant, este un mortar refractar monocomponent, gata de utilizare, rezistent la caldură.

Domenii de utilizare

          Aplicarea pe zidării sau cărămizi de teracotă, piatră şi blocuri de beton.

          Mortar pentru tencuială, nivelare şi pentru execuţia zidăriilor.

■ Construirea şi repararea grătarelor, coşurilor de fum sau cuptoarelor supuse unor temperaturi înalte.

Caracteristici / Avantaje

          Rezistenţă termică ridicată, până la 750°

          Adecvat pentru aplicare manuală

          Uşor de amestecat

          Uşor de aplicat

Date despre produs

Forma

Aspect / Culori

Pulbere gri

Ambalare

Pungi de plastic de 5 kg

Depozitare

Condiţii de depozitare / Valabilitate

12 luni de la data fabricaţiei, dacă produsul a fost depozitat în condiţii corespunzătoare, în ambalajul original sigilat şi nedeteriorat, la loc uscat şi răcoros.

Se va proteja împotriva expunerii directe la lumină solară şi îngheţ.

Date tehnice

Bază chimică

Ciment aluminos, agregate selecţionate şi aditivi

Densitate

Densitatea mortarului uscat: ~ 1,8 kg / l Densitatea mortarului proaspăt: ~2,0 kg/l

Granulozitate

Dmax: 1 mm

Grosime strat

4 mm minim / 20 mm maxim

Proprietăţi mecanice/ fizice

Rezistenţa la compresiune

~35 MPa după 24 de ore

(EN 196-1)

Rezistenţa la incovoiere

~5 MPa după 24 de ore

(EN 196-1)


 Consulta fisa tehnica Sika® MiniPack Fire Resistant in format PDF!

Informaţii despre sistem Sika® MiniPack Fire Resistant

Informaţii despre sistem

Detalii de aplicare

Consum

Consumul este influenţat de rugozitatea suportului şi de grosimea stratului de mortar care trebuie aplicat.

Orientativ, 18 kg de pulbere pe m2, pentru un strat de 10 mm grosime.

Calitatea stratului suport

Zidării din blocuri de beton, cărămidă sau piatră:

Stratul suport trebuie sa fie robust, fără praf, particule desprinse sau friabile, contaminări de suprafaţă, lapte de ciment, urme de uleiuri şi grăsimi sau orice alte soluţii care pot influenţa negativ aderenţa mortarului.

Pregătirea stratului suport / Amorsarea

Pe suprafaţa zidăriilor din blocuri de beton, cărămidă sau piatră:

Pre-umeziţi suprafaţa stratului suport cu apă curată, înainte de aplicarea mortarului. Suprafaţa nu trebuie să fie lăsată să se usuce înainte de a aplica mortarul refractar. Apa în exces se va îndepărta cu ajutorul unui burete sau al unei cârpe curate imediat înainea aplicării mortarului, astfel încât suprafaţa să prezinte un aspect umed mat (fără strălucire), iar porii de suprafaţă şi eventualele adâncituri sî nu conţină apă.

Aplicarea ca mortar pentru execuţia zidăriilor

Cărămizile de zidărie şi cele refractare (teracotele, şamotele) vor fi ţinute sub apă cel puţin 10 minute înaintea utilizării lor. Înaintea aplicării, excesul de apă trebuie îndepărtat, astfel încât suprafaţa să prezinte un aspect umed mat (fără strălucire), iar porii de suprafaţă şi eventualele adâncituri să nu conţină apă.

Condiţii de aplicare / Limitări

Temperatura stratului suport / ambientală

min. +50C / max. +30°C

Instrucţiuni de aplicare

Raport de amestec

0,11 până la 0,13 litri de apă la 1 kg de mortar pulbere De exemplu: 0,55 până la 0,65 de litri de apă la o punga de 5 kg

Timp de amestecare

Sika ® MiniPack Fire Resistant poate fi amestecat mecanic sau manual. Se toarnă apă în proporţia corectă într-un recipient de amestec de volum corespunzător. În timp ce se amestecă încet, se adaugă pulberea în apă. Amestecaţi temeinic timp de cel puţin 3 minute până la obţinerea consistenţei necesare, până când amestecul devine omogen. Dacă este necesar continuaţi amestecarea până la dispariţia completă a eventualilor bulgări.

Nu adaugaţi niciun fel de aditiv.

Metode de aplicare / Unelte

Sika ® MiniPack Fire Resistant poate fi aplicat manual folosind metodele tradiţionale. Se poate aplica în mai multe straturi succesive.

În cazul aplicării manuale, mortarul trebuie bine presat pe stratul suport, exercitând o presiune puternică pe suprafaţa acestuia.

Pentru obţinerea texturii dorite se pot utiliza diverse tehnici de finisare, folosind o driscă sau un burete umed, imediat dupa ce mortarul începe să se întăreasca.

Curaţarea uneltelor

Curaţaţi toate uneltele şi echipamentul de aplicare cu apă, imediat dupa utilizare. Materialul deja întărit se poate înlatura doar pe cale mecanică.

Durata de viaţă a amestecului

Aproximativ 1 oră la 20 °C

Note despre aplicare / Limitări

          Nu expuneţi la foc sau temperaturi ridicate minim 1 săptămână după aplicare.

          La prima expunere la caldură a mortarului, temperatura se va creşte încet.

          Evitaţi aplicarea în soare şi / sau vânt puternic direct.

          Nu adaugaţi apă peste dozajul recomandat.

          Aplicaţi numai pe straturi suport robuste, sănătoase, pregatite în prealabil.

          Nu adaugaţi suplimentar apă în timpul finisării suprafeţei, deoarece aceasta va provoca decolorare şi fisurare.

          Nu aplicaţi atunci când există risc de îngheţ în decursul a 24 de ore de la aplicare.

Detalii despre întărire

Tratament pe durata întăririi

Protejaţi mortarul proaspat aplicat contra deshidratării timpurii, folosind metodele corespunzatoare (de ex.: acoperirea cu folii din material plastic). După întărire, pulverizaţi uşor apă, cu regularitate.

Sursa valorilor declarate

Toate datele declarate în prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Acestea pot varia datorită unor circumstanţe aflate mai presus de controlul nostru.

Restrictii locale

Vă rugăm sa ţineţi seamă că performanţele produselor pot varia de la ţară la ţară, datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare, consultaţi Fişa Tehnică locală a produsului.

Informaţii privind igiena şi protecţia muncii

Pentru informaţii şi recomandări privind manipularea, depozitarea şi evacuarea în siguranţă a produselor chimice, utilizatorii trebuie să consulte cele mai recente Fişe Tehnice de Securitate ale acestora, care conţin date fizice, ecologice, toxicologice, precum şi alte date referitoare la siguranţă.

 

Prevederi juridice

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale şi experienţei Sika, valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren sunt de aşa manieră încât, nicio garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nicio altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

SC Matcons Prof SRL Registrul comertului: J23/1944/2014 CUI: RO 33339934 Adresa: Sos. Alexandriei, nr. 88, Bragadiru, Jud. Ilfov Tel: 0731 006 805

Google Maps