• Facebook
  • Google+
  • youtube
  • pinterest

Login

Login to your account

Username *
Password *
Producator: Sika
Cod produs: 33466
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 25.00kg

120.00Lei

Descriere

Descriere produs

Sika

MonoTop®-412 NFG este un mortar pentru reparaţii structurale,

monocomponent, modificat polimeric, armat cu fibre sintetice, cu contracţii reduse, avand in componenţă inhibitori de coroziune, care satisface exigenţele clasei de rezistenţă R4, conform standardului SR EN 1504-3.

Domenii de utilizare

Adecvat lucrărilor de restaurare (Principiul 3, Metodele 3.1 şi 3.3 ale SR EN 1504-9), pentru repararea betoanelor exfoliate sau deteriorate, identificate în structuri civile, poduri sau lucrări de infra- şi supra-structură.

Adecvat pentru consolidări structurale (Principiul 4, Metoda 4.4 a SR En 1504­9), sporind capacitatea portantă a structurilor de beton, prin aplicarea sa pentru mărirea grosimii elementelor constructive cu rol structural.

Adecvat pentru conservarea sau refacerea pasivităţii armăturilor (Principiul 7, Metodele 7.1 şi 7.2 ale SR EN 1504-9), mărind grosimea stratului de acoperire aplicat peste armături şi înlocuind betonul contaminat sau carbonatat.

Caracteristici / Avantaje

Cimentul modificat polimeric conferă mortarului o durabilitate sporită.

Lucrabilitate şi grad de finisare ridicate.

Adecvat aplicării manuale sau mecanizate.

Poate fi aplicat în straturi succesive de până la 50 mm grosime fiecare.

Clasa de rezistenţă R4, conform standardului SR EN 1504-3.

Mortar pentru reparaţii structurale.

Rezistent la sulfaţi.

Contracţii extrem de reduse.

Nu necesită folosirea prealabilă a unei punţi de aderenţă (amorse), nici chiar în cazul aplicării manuale.

Conţine inhibitori de coroziune.

Permeabilitate redusă.

Clasa A1 de rezistenţă la foc, conform DIN EN 13501.

Teste

Aprobări / Standarde

Teste:

-   Clasificarea la foc si Rapoarte de testare 901 5975 000/09 1-3, MPA Stuttgart, 28 Septembrie 2009;

-   Permeabilitatea rapidă a clorurilor şi Rezistivitatea electrică a Sika MonoTop®-412

NFG, conform ASTM C-1202, 25 Mai 2010.

Date despre produs

Forma

Aspect / Culoare

Pulbere de culoare gri

Ambalare

Sac de 25 kg

Depozitare

Condiţii de depozitare / Valabilitate

12 luni de la data fabricaţiei, în condiţii de depozitare adecvate, în ambalajul original sigilat şi nedeteriorat, la loc uscat şi răcoros.

Date tehnice

Baza chimică

Ciment modificat polimeric, rezistent la sulfaţi, cu adaos de inhibitori de coroziune şi agregate selecţionate.

Densitate

Densitatea mortarului proaspăt: ~ 2,10 kg/l

Granulozitate

Dmax: 2,0 mm

Grosime de strat

min. 6 mm / max. 50 mm

Contracţie

~ 500 gm/m - la 28 de zile, la 20°C şi umiditate relativă 65%

(EN 12617-4)

Coeficient de expansiune termică

10,5-10-6 m/m. °C

(EN 1770)

Clasa de penetrare a ionilor de clor

< 1000 coulombi - Foarte redusă

(ASTM C-1202)

Proprietăţi mecanice/ fizice

La 20 °C, în condiţii de laborator

Rezistenţa la

(EN 12190)

compresiune

o zi 7 zile

28 zile

~ 15 N/mm2 (MPa) ~ 40 N/mm2 (MPa)

~ 48 N/mm2 (MPa)

Rezistenţa la încovoiere

(EN 12190)

o zi 7 zile

28 zile

~ 4 N/mm2 (MPa) ~ 6 N/mm2 (MPa)

~ 7 N/mm

2 (MPa)


 Consulta fisa tehnica Sika MonoTop®-412 NFG in format PDF!

 

Informaţii despre sistem Sika MonoTop®-412 NFG

Informaţii despre sistem

Structura sistemului

Sika MonoTop®-412 NFG face parte din gama mortarelor Sika care corespund standardelor relevante SR EN 1504 şi care cuprind:

Punte de aderenţă şi protecţie anticorozivă pentru armături

-  Sika MonoTop®-910 N: Pentru cazuri uzuale

-  SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®: Pentru cazuri speciale

Mortar de repara ţii

- Sika MonoTop®-412 NFG: Mortar pentru reparaţii structurale (clasa de rezistenţă R4), cu aplicare manuală sau mecanizată

Acoperire de umplutură / profilare

- Sika MonoTop®-620 sau Sika MonoTop®-723 N: Mortar pentru sigilarea porilor şi pentru nivelare

Detalii de aplicare

Consumul

Consumul de material depinde de rugozitatea stratului suport şi de grosimea stratului aplicat.

Orientativ, pentru un strat aplicat în grosime de 10 mm, consumul de mortar pulbere este de ~ 19 kg/m2.

Dintr-un sac de pulbere se obţin cca. 13,7 litri de mortar.

Calitatea stratului suport

Beton:

Betonul trebuie să nu prezinte urme de praf, particule desprinse sau friabile, contaminări de suprafaţă sau reziduuri care pot reduce aderenţa, pot împiedica absoarbţia apei cu care se realizează umezirea suportului înaintea aplicării produselor cimentoase sau pot împiedica absorbţia umezelii din straturile de mortar cimentos de reparaţii aplicate.

Armături din oţel:

Rugina, exfoliaţiile, resturile de mortar sau beton, praful, particulele desprinse şi urmele oricăror materiale dăunătoare care determină reducerea aderenţei sau contribuie la favorizarea corodării trebuie îndepărtate complet.

Recomandările de mai sus pot fi completate cu cerinţele specifice enumerate în standardul SR EN 1504-10.

Pregătirea stratului

Beton:

suport / Amorsarea

Betoanele exfoliate, slabe, distruse sau deteriorate şi betoanele existente pe acele zone sau elemente constructive care necesită un beton sănătos şi robust, vor fi îndepărtate complet prin metode adecvate.

Armături din oţel:

Suprafaţa armăturilor va fi pregătită prin metode uscate (sablare abrazivă) şi/sau metode umede (sablare cu apa la mare presiune).

Amorsa de legătură:

În general, pe un strat suport pregătit şi buciardat corespunzător nu este necesară aplicarea vreunei punţi de aderenţă cu rol de amorsă. În acest caz este suficientă doar preumezirea suprafeţei stratului suport. După preumezire se va avea grijă ca suprafaţa suportului să nu se usuce înainte ca mortarul pentru repararea betonului să fie aplicat. Suprafaţa suportului trebuie să prezinte un aspect umed mat, de culoare închisă, fără să lucească şi fără ca porii şi concavităţile de suprafaţă să conţină picături sau apă în exces.

În situaţia în care este necesară folosirea unei amorse aplicaţi Sika MonoTop®-910 N (conform specificaţiilor din Fişa tehnică de produs) sau chiar Sika MonoTop®-412 NFG amestecat cu apă ca şi în cazul utilizării sale normale, prin întindere uniformă pe suprafaţa stratului suport cu ajutorul unei perii dure sau a unei bidinele aspre. Indiferent de produsul utilizat ca amorsa, aplicarea straturilor ulterioare de mortar de reparaţii trebuie făcută în sistem ud pe ud.

Protecţia anticorozivă a armăturilor:

Atunci când este necesară învelirea armăturilor prin înglobarea lor în mortar (de exemplu în cazul unui strat insuficient de acoperire de beton), aplicaţi pe întreaga circumferinţă expusă a armăturilor două straturi de Sika MonoTop®-910 N (conform specificaţiilor din Fişa tehnică de produs).

Condiţii de aplicare / Limitări

Temperatura stratului suport

min. +50C; max. +30 0C

Temperatura ambientală

min. +50C; max. +30 0C

Instrucţiuni de aplicare

Raportul de amestec

~ 3,5 + 3,9 litri de apă la un sac de 25 kg de mortar pulbere

Amestecarea

Sika MonoTop®-412 NFG poate fi amestecat cu ajutorul unui mixer electric manual, la turaţie redusă (< 500 rot/min). În cazul aplicării mecanizate, se va folosi un mixer de putere ridicată care să poată amesteca conţinutul a doi, trei sau mai mulţi saci deodată (în funcţie de tipul şi de mărimea mixerului). Preparat în cantităţi mici, Sika MonoTop®-412 NFG poate fi amestecat manual.

Turnaţi cantitatea de apă, corect proporţionată, într-un recipient de amestec având un volum corespunzător. Adăugaţi pulberea în apă, amestecând uşor cu mixerul. Amestecaţi temeinic, pentru cel puţin 3 minute, până la obţinerea consistenţei necesare.

Metode de aplicare / Unelte

Sika MonoTop®-412 NFG poate fi aplicat atât manual, prin metode tradiţionale, cât şi mecanizat, folosind un echipament pentru torcretare umedă.

Când este necesară folosirea prealabilă a unei amorse cimentoase, asiguraţi-vă că aceasta este încă umedă şi în stare vâscoasă (neîntărită) atunci când peste ea se aplică mortarul de reparaţii (procedeu de aplicare ud pe ud). Aplicarea manuală a mortarului de reparaţii se realizează prin presarea temeinică a acestuia pe stratul suport, cu ajutorul unei gletiere netede.

Finisarea stratului final de mortar de reparaţii, aplicat prin oricare dintre cele două metode (manuală şi mecanizată), poate fi făcută prin drişcuire, imediat ce se constată că mortarul a început să se întărească.

Curăţarea uneltelor

Curăţaţi toate uneltele şi echipamentul de aplicare, cu apă, imediat după folosire. Mortarul întărit poate fi îndepărtat de pe unelte doar pe cale mecanică.

Durata de viaţă a amestecului

~ 40 minute la +20°C

Note privind aplicarea / Limitări

-   Pentru mai multe informaţii privind pregătirea stratului suport consultaţi Procedura

de execuţie a reparaţiilor pe beton folosind sistemul de mortare cimentose Sika MonoTop® sau recomandările din standardul SR EN 1504-10

-    Evitaţi aplicarea produsului pe zone expuse în bătaia directă a razelor solare şi/sau la vânt puternic

-   Nu adăugaţi apă peste dozajul recomandat

-  Aplicaţi mortarul doar pe straturi suport sănătoase şi pregătite corespunzător

-    La finisarea suprafeţei stratului final nu adăugaţi apă; aceasta poate duce la apariţia unor decolorări şi fisuri

-   Mortarul proaspăt aplicat se va proteja împotriva îngheţului

-   În cazul aplicării deasupra capului grosimea stratului de mortar variază între min.

6 mm şi max. 30 mm

Detalii privind întărirea

Tratamentul pe durata întăririi

Pe durata întăririi mortarul proaspăt trebuie protejat împotriva deshidratării premature prin procedee adecvate.

Valori de referinţă

Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator.

Datele efectiv determinate pot varia din cauza unor circumstanţe independente de controlul nostru.

Restricţii locale

Vă rugăm sa ţineţi seamă că performanţa produsului poate varia de la ţară la ţară, datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare, consultaţi Fişa Tehnică locală a produsului.

Informaţii privind igiena şi protecţia muncii

Pentru informaţii şi recomandări privind siguranţa la manipularea, păstrarea şi depozitarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta versiunea cea mai recentă a Fişei de Securitate a materialului, care cuprinde informaţii de ordin fizic, ecologic şi toxicologic, precum şi alte elemete privind siguranţa.

Prevederi juridice

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale şi experienţei Sika, valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren sunt de aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

SC Matcons Prof SRL Registrul comertului: J23/1944/2014 CUI: RO 33339934 Adresa: Sos. Alexandriei, nr. 88, Bragadiru, Jud. Ilfov Tel: 0731 006 805

Google Maps