• Facebook
  • Google+
  • youtube
  • pinterest

Login

Login to your account

Username *
Password *
Producator: Sika
Cod produs: 33976
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 20.00kg

290.00Lei

Descriere

DESCRIEREA

Sikalastic 1K mortar elastic

este un mortar monocomponent, elastic, armat cu fibre sintetice, pe bază de ciment modificat cu polimeri speciali rezistenţi la alcalii. Produsul conţine agregate selecţionate cu particulă fină şi aditivi specifici, fiind ideal pentru execuţia hidroizolaţiilor sub placările ceramice sau din piatră şi pentru impermeabilizarea suprafeţelor supuse unor eforturi de încovoiere.

Sikalastic 1K este destinat aplicării cu gletiera netedă, bidineaua sau trafaletul.


 MARCAJUL CE

Sikalastic 1K satisface cerinţele clasei CMO1P din Standardul EN 14891:2012 "Produse de impermeabilizare faţă de apă, aplicate în stare fluidă, pentru hidroizolaţii sub placările ceramice lipite cu adezivi".

Sikalastic 1K satsiface cerinţele Standardului EN 1504-2:2004:

■ Adecvat pentru protecţia împotriva pătrunderii apei şi vaporilor (Principiul 1, Metoda 1.3 a EN 1504-9:2008). Formează o acoperire care acţionează ca o barieră împotriva dioxidului de carbon.

■ Adecvat pentru ţinerea sub control a umidităţii (Principiul 2, Metoda 2.3 a EN 1504-9:2008).

■ Adecvat pentru creşterea rezistivităţii (Principiul 8, Metoda 8.3 a EN 1504-9:2008).


DOMENII DE UTILIZARE Sikalastic 1K

■ Acoperirea elastică de protecţie a structurilor din beton armat împotriva efectelor sărurilor de dezgheţare, şocurilor îngheţ-dezgheţ şi dioxidului de carbon, sporind durabilitatea

■ Adecvat pentru contactul cu apa potabilă, în conformitate cu Regulamentul Italian D.M. 174-2004 şi cu legislaţia românească în vigoare

■ Protecţia impermeabilă a structurilor din beton, printre care: rezervoare, bazine, conducte, etc.

■ Impermeabilizarea la exterior a suprafeţei pereţilor îngropaţi sub nivelul terenului

■ Impermeabilizarea la interior împotriva presiunii negative de apă a pereţilor şi pardoselilor din subsoluri

■ Impermeabilizarea băilor, duşurilor, teraselor, balcoanelor şi a piscinelor înainte de aplicarea plăcilor ceramice lipite cu adezivi

■ Impermeabilizarea teraselor, balcoanelor şi a suprafeţelor expuse oricăror condiţii atmosferice, inclusiv la intemperii


AVANTAJE mortar de impermeabilizare Sikalastic 1K

■ Aplicabil pe straturi suport umede

■ Uşor de aplicat, cu bidineaua, trafaletul sau gletiera netedă

■ Nu curge; uşor de aplicat, inclusiv pe suprafeţe verticale

■ Bune proprietăţi anti-fisurare

■ Aderenţă foarte bună pe multe tipuri de strat suport, printre care: beton, mortar pe bază de ciment, piatră, plăci ceramice, cărămidă şi lemn

■ Consistenţa poate fi ajustată, în scopul obţinerii lucrabilităţii corespunzătoare aplicării propuse


 Consulta fisa tehnica Sikalastic®-1K in format PDF!

DATE DESPRE PRODUS Sikalastic-1K

FORMĂ

CULOARE Gri deschis

AMBALAR Saci de 20 kg


 DEPOZITARE

CONDIŢII DE DEPOZITARE / VALABILITATE

12 luni de la data producţiei, dacă produsul este depozitat corespunzător, în ambalajul original, în condiţii de mediu uscat şi răcoros. Protejaţi împotriva apei.


 DATE TEHNICE

BAZĂ CHIMICĂ

Ciment modificat cu polimeri, agregate selecţionate, adaosuri şi fibre sintetice

DENSITATE ~1,5 kg/l

GRANULOZITATE Dmax: 0,315 mm


 PROPRIETĂŢI MECAN|CE

REZISTENŢĂ LA PRESIUNE DE APĂ

- pozitivă: 5,0 bari EN 12390-8

- negativă: 2,5 bari UNI 8298/8


 

Metodă de testare

Rezultat

Cerinţă

Permeabilitatea la CO2

EN 1062-6

SD ~ 61 m

SD > 50 m

Permeabilitatea la vaporii de apă

EN ISO 7783-1

SD ~ 2,91 m (Clasa I)

Clasa I: SD < 5 m (permeabil) Clasa II: 5 m < SD < 50 m Clasa III: SD > 50 m (impermeabil)

Absorbţia capilară şi permeabilitatea la apă

EN 1062-3

0,016 kg-m"2-h"0,5

w < 0,1 kg-m"2-h"0,5

Compatibilitatea termică (imersie în săruri de dezgheţare)

EN 13687-1

~ 2,40 MPa

> 1 MPa

Forţa de aderenţă

EN 1542

~ 2,60 MPa

> 1 MPa

Rezistenţa la fisurare

EN 1062-7

L > 0,5 mm

Clasa A3 (+23 °C)

Substanţe periculoase (Crom VI)

EN 196-10

< 0,0002%

În conformitate cu capitolul 5.4

Reacţia la foc

EN 13501-1

A2

Euroclasa

 

ADERENŢĂ DUPĂ IMERSIA ÎN APĂ SALINĂ

Aderenţa pe beton după întărire, pe probe păstrate timp o săptămână de la aplicare la 20 °C şi umiditate relativă a aerului 60%, care ulterior au fost imersate în soluţie de 35 g de clorură de sodiu la fiecare litru de apă (similar cu apa de mare):

- imersie timp de 1 lună: 1,90 MPa EN 1542

- imersie timp de 3 luni: 1,52 MPa EN 1542

- imersie timp de 6 luni: 1,22 MPa EN 1542

imersie timp de 1 an: 1,15 MPa EN 1542

 


 CERINŢE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL EN 14891:2012

Metodă de testare

Rezultat

Cerinţă

Impermeabilitatea (după 7 zile la 1,5 bari)

A7

fără penetrări ale apei

fără penetrări ale apei

Aderenţa iniţială la smulgere

A.6.2

~ 2,2 MPa

> 0,5 MPa

Aderenţa la smulgere după imersie în apă

A.6.3

~ 1,6 MPa

> 0,5 MPa

Aderenţa la smulgere după îmbătrânire termică

A.6.5

~ 3,0 MPa

> 0,5 MPa

Aderenţa la smulgere după cicluri îngheţ-dezgheţ

A.6.6

~ 1,1 MPa

> 0,5 MPa

Aderenţa la smulgere după imersie în lapte de var

A.6.9

~ 1,3 MPa

> 0,5 MPa

Aderenţa la smulgere după imersie în apă clorinată

A.6.7

~ 1,1 MPa

> 0,5 MPa

Rezistenţa la fisurare în condiţii standard (+23 °C)

A.8.2

~ 0,95 mm (fără plasă de armare)

> 0,75 mm

Rezistenţa la fisurare la temperaturi scăzute (-5 °C)

A.8.3

~ 0,90 mm (fără plasă de armare)

> 0,75 mm

 
 Valorile au fost obţinute cu un consum total de mortar de impermeabilizare Sikalastic®-1K de 3,6 kg/m2, aplicat în două straturi.
 

DETALII PRIVIND CONSUM APLICAREA Sikalastic®-1K

~1,2 kg/m2 pentru o grosime de strat de 1 mm.
Produsul se aplică în min. 2 straturi, în grosime totală de 2-4 mm şi consum total de 2,4-4,8 kg/m2.
CALITATEA STRATULUI SUPORT
Stratul suport trebuie să fie sănătos din punct de vedere structural, curat, uscat şi necontaminat de murdărie, ulei, grăsime, acoperiri sau alte tratamente de suprafaţă aplicate anterior, etc.
PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT
Curăţaţi suprafeţele suport cimentoase prin sablare, spălare cu jet de apă de înaltă presiune (400 bari), frecare cu peria de sârmă, iar în cazul aplicării produsului peste placări ceramice existente pregătiţi suprafaţa acestora prin frecare cu şmirghelul, etc., în scopul îndepărtării depunerilor de praf, a eventualelor straturi de acoperire aplicate anterior, a reziduurilor sau a urmelor de grăsime, rugină, agenţi decofranţi, zugrăveală, lapte de ciment şi a oricăror alte contaminări care pot influenţa negativ aderenţa la substrat a mortarului de impermeabilizare Sikalastic®-1K.
Reparaţi stratul suport de beton, în caz că este necesar, cu un mortar pe bază de ciment din gama Sika MonoTop®.
Pentru o impermeabilizare corespunzătoare a piscinelor, bazinelor, rezervoarelor sau a pivniţelor, se recomandă realizarea unor scafe între pardoseală şi pereţi, din mortar pentru reparaţii structurale Sika MonoTop® sau SikaRep®.
Întreruperile de turnare din timpul betonării (rosturile de turnare), conductele, cablurile electrice ale corpurilor de iluminat şi instalaţiile care străpung pereţii trebuie etanşate cu produse adecvate.
Stratul suport trebuie umezit corespunzător înainte de aplicarea produsului.
Evitaţi ca aplicarea produsului să aibă loc când se constată existenţa unor băltiri de apă sau a apei sub formă de condens (la momentul aplicării suprafeţele suport umede trebuie să prezinte un aspect umed mat).


 CONDIŢII /LIMITĂRI PRIVIND TEMPERATURA STRATULUI SUPORT

APLICAREA / min. + 5 °C; max. + 35 °C

TEMPERATURA MEDIULUI AMBIANT
min. + 5 °C; max. + 35 °C


 INSTRUCŢIUNI DOZAJUL DE APĂ

- cu trafaletul: ~ 7,0 litri de apă la un sac de 20 kg;

- aplicarea cu bidineaua: ~ 6,0 litri de apă la un sac de 20 kg;

- aplicarea cu gletiera netedă: ~ 4,4 litri de apă la un sac de 20 kg.

PREPARAREA AMESTECULUI

Amestecul de Sikalastic®-1K poate fi preparat cu un mixer electric, la viteză redusă (~ 500 rot/min), folosind o cantitate de apă dozată în funcţie de metoda de aplicare dorită. După omogenizarea amestecului, continuaţi mixarea pentru încă 3-4 minute; mortarul trebuie să aibă un aspect uniform şi să nu prezinte cocoloaşe. În amestecul rezultat nu adăugaţi niciun fel de aditivi. Preparaţi de fiecare dată conţinutul unui sac întreg de material (nefracţionat), în scopul evitării unei distribuiri neuniforme a particulelor şi a agregatelor în masa produsului.


METODA DE APLICARE / UNELTE

Aplicaţi Sikalastic®-1K cu:

■ gletiera netedă, exercitând o presiune corespunzătoare, uniformă, pe suprafaţa stratului suport;

■ trafaletul cu păr mediu-scurt, având grijă ca produsul să fie distribuit uniform pe stratul suport;

■ bidineaua, pe două direcţii de aplicare (diagonale opuse sau în cruce);

■ pulverizator: pentru detalii consultaţi Departamentul Tehnic al Sika România S.R.L.

În cazul folosirii gletierei netede şi în cazul aplicării prin pulverizare, se recomandă aplicarea produsului Sikalastic-1K în cel puţin două straturi, grosimea minimă recomandată per strat fiind de 1 mm, iar grosimea maximă de 2 mm. Grosimea finală depinde atât de condiţiile de aplicare din şantier, cât şi de nivelul sau gradul de expunere / impermeabilizare dorit.

În cazul aplicării produsului cu bidineaua sau cu trafaletul grosimea maximă recomandată este de 1 mm per strat, fiind necesare min. 2-3 straturi.

Produsul trebuie aplicat pe întreaga suprafaţă a stratului suport, într-o grosime uniformă.

Întotdeauna înaintea aplicării unui strat nou aşteptaţi întărirea stratului aplicat anterior.

Sikalastic®-1K nu se finisează cu drişca şi nici cu buretele. Finisarea suprafeţei produsului este posibilă imediat după întărirea completă a acestuia, prin şlefuire uşoară.

Instrucţiuni pentru tratarea rosturilor:

În cazul rosturilor supuse unor deplasări limitate şi al altor zone critice (de exemplu intersecţiile suprafeţelor orizontale cu suprafeţe verticale), între straturile de mortar de impermeabilizare se vor îngloba benzi de etanşare Sika® SealTape-S. Benzile de etanşare trebuie aplicate direct peste primul strat de mortar de impermeabilizare Sikalastic-1K, atâta timp cât acesta este încă proaspăt şi apoi se vor acoperi complet cu cel de-al doilea strat de mortar de impermeabilizare.

În cazul rosturilor structurale supuse unor deplasări mari este obligatorie utilizarea benzilor de etanşare Sikadur-Combiflex® SG.

Aplicarea placărilor ceramice peste Sikalastic-1K:

Plăcile ceramice sau din piatră şi cele vitroceramice (mozaic) pot fi aplicate peste hidroizolaţia realizată cu mortar de impermeabilizare Sikalastic-1K folosind un adeziv specific din gama SikaCeram® (având cel puţin Clasa C2, conform Standardului EN 12004 - adeziv cu elasticitate medie, pe bază de ciment).

Rosturile dintre plăci trebuie sigilate cu chituri speciale pe bază de ciment (de exemplu chit SikaCeram® CleanGrout preparat, în funcţie de specificul sau cerinţele lucrării, prin amestec cu apă sau cu SikaCeram® LatexGrout).


 CURĂŢAREA UNELTELOR

Uneltele vor fi curăţate complet cu apă înainte ca reziduurile de material rămas pe acestea să se fi întărit.

Mortarul întărit poate fi îndepărtat doar prin metode mecanice.


 DURATA DE VIAŢĂ A AMESTECULUI LA +20 °C

~ 30 minute

TIMPI DE AŞTEPTARE

Imersarea:

Punerea în contact cu apa a mortarului de impermeabilizare Sikalastic®-1K sau supra-acoperirea suprafeţei acestuia sunt posibile numai după întărirea completă a sa.

Timpi orientativi de aşteptare la diferite temperaturi:

+20 °C

+10 °C

Acoperirea cu plăci ceramice pe suprafeţe orizontale

~ 2 zile

~ 7 zile

Acoperirea cu plăci ceramice pe suprafeţe verticale

~ 2 zile

~ 3 zile

Acoperirea cu emulsii pe bază de apă

~ 2 zile

~ 3 zile

Inundarea cu apă

~ 2 zile

~ 7 zile

Contactul cu apa potabilă

~ 15 zile

~ 15 zile


 NOTE PRIVIND APLICAREA / LIMITĂRI

- Sikalastic®-1K nu se poate finisa cu drişca sau cu buretele.

- Produsul trebuie protejat de ploaie timp de 24-48 de ore după aplicare.

- Evitaţi contactul direct cu apa clorinată (de exemplu în piscine), prin supra-acoperirea mortarului de impermeabilizare Sikalastic®-1K cu sisteme adecvate de protecţie (de exemplu prin placare ceramică).

- Evitaţi aplicarea produsului în bătaia directă a luminii solare, când apariţia ploii este iminentă sau pe vânt puternic.

- Timpul de întărire poate fi influenţat de o umiditate relativă ridicată a aerului, mai ales în încăperii închise sau subsoluri. În acest caz se recomandă luarea unor măsuri pentru asigurarea unei ventilări corespunzătoare a aerului.

- Înaintea punerii în contact cu apa potabilă asiguraţi-vă că mortarul de impermeabilizare Sikalastic®-1K este complet întărit (respectând timpii de aşteptare sugeraţi mai sus), apoi spălaţi-l cu grijă şi îndepărtaţi excesul de apă.

- Sikalastic®-1K este permeabil la vaporii de apă şi nu se constituie în barieră anti-vapori pentru sistemele pe bază de răşini care sunt impermeabile la gaze.

- În cazul în care peste Sikalastic®-1K urmează să se aplice o vopsea pe bază de solvent, faceţi în prealabil un test în scopul de a vă asigura că solventul nu atacă şi nu deteriorează stratul de mortar de impermeabilizare.

- Sikalastic®-1K nu este destinat traficului auto, iar pentru a fi supus traficului pietonal permanent trebuie acoperit cu plăci ceramice sau din piatră.

AVERTISMENTE SI PREVEDERI SIKA

PRECAUŢII

Pentru informaţii şi recomandări suplimentare privind regulile de siguranţă, aplicare şi depozitare a produsului chimic Sikalastic-1K utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice de Securitate a sa, care cuprinde informaţii de ordin fizic, ecologic şi toxicologic, precum şi alte elemente privind regimul de siguranţă.

Ochii şi mâinile trebuie protejate, iar în cazul contactului accidental al acestora cu produsul, clătiţi cu apă din abundenţă.

ECOLOGIE

Nu evacuaţi în natură produsul neutilizat şi nici ambalajul golit. Pentru informaţii suplimentare consultaţi cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice de Securitate.


 APROBĂRI / STANDARDE

Mortarul monocomponent pe bază de ciment, armat cu fibre sintetice, pentru impermeabilizarea şi protecţia betonului Sikalastic®-1K satisface cerinţele Standardului EN 1504-2:2004. Principiile 1, 2 şi 8 - Metodele 1.3, 2.3 şi 8.3 ale Standardului EN 1504-9:2008, conform Anexei ZA Tabelul ZA.1.


 Suplimentar, mortarul pe bază de ciment Sikalastic®-1K este un mortar cu aplicare fluidă utilizat ca hidroizolaţie sub placările ceramice sau de piatră (folosind pentru lipire un adeziv cimentos de tip C2, în conformitate cu Standardul EN 12004), cu proprietăţi îmbunătăţite în ceea ce priveşte rezistanţa sa la fisuraţie la temperaturi scăzute (-5 °C) şi rezistent la contactul cu apa clorinată, satisfăcând performanţele clasei CMO1P din Standardul EN 14891:2012, conform Anexei ZA Tabelul ZA.1.

Conformitatea produsul este demonstrată prin:

Declaraţia de Performanţă Nr. 02 07 01 01 001 0 000180 1026.

1504-2: Organismul de certificare a controlului producţiei în fabrică notificat sub Nr. 0546, a efectuat inspecţia iniţială a fabricii şi de control al producţiei în fabrică, precum şi supravegherea continuă, analiza şi evaluarea controlului producţiei în fabrică şi a emis certificatul de conformitate rezultat în urma controlului din fabrică al producţiei (CPF) Nr. 18774.

14891: Laboratorul de testare Modena Centro Prove S.r.l. notificat sub Nr. 01599, a efectuat determinarea tipului produsului pe baza testelor iniţiale de tip pe epruvete prelevate de la producător, conform sistemului 3 şi a emis raportul de testare Nr. 20142364.


 PREVEDERI JURIDICE

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale şi experienţei Sika, valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren sunt de aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

SC Matcons Prof SRL Registrul comertului: J23/1944/2014 CUI: RO 33339934 Adresa: Sos. Alexandriei, nr. 88, Bragadiru, Jud. Ilfov Tel: 0731 006 805