• Facebook
  • Google+
  • youtube
  • pinterest

Login

Login to your account

Username *
Password *
Producator: Sika
Cod produs: 33975
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 25.00kg

196.00Lei

Descriere

SikaTop Seal-107 

este un mortar de impermeabilizare pe bază de ciment modificat polimeric, bi-component, semi-elastic, cu consistenţă de şlam, ce satisface cerintele Standardului European EN 1504-2.

UTILIZARE SikaTop Seal-107

SikaTop Seal-107 se utilizează ca mortar de impermeabilizare aplicat cu sau fără înglobare de plasă de armare, pe suporturi de beton, şape de ciment sau zidărie, pentru:

■ Impermeabilizarea betonului, a tencuielilor cimentoase şi zidăriei aflate la interior sau exterior

■ Protecţia structurilor din beton împotriva efectelor sărurilor de dezgehţare

■ Impermeabilizarea pereţilor subsolurilor la construcţiile noi sau în renovare

■ Sigilarea porilor

■ Impermeabilizarea rezervoarelor de apă potabilă, subsolurilor şi beciurilor

Sigilarea fisurilor fine din structurile de beton (fără mişcare)


 SikaTop Seal-107 poate fi folosit pentru protejarea betonului, în particular după cum urmează:

■ Recomandat împotriva infiltraţiilor (Principiul 1, metoda 1.3 din EN 1504-9)

■ Recomandat pentru controlul umidităţii (Principiul 2, metoda 2.2 EN 1504-9)

■ Recomandat pentru creşterea rezistivităţii (Principiul 8, metoda 8.2 EN 1504-9)


 CARACTERISTICI / AVANTAJE SikaTop Seal-107

■ Uşor de aplicat cu bidineaua sau cu gletiera

■ Nu este necesar adaos de apă

■ Livrat în ambalaje predozate

■ Rapid şi uşor de amestecat

■ Aderenţă excelentă pe straturi suport sănătoase

■ Protejază betonul împotriva carbonatării

■ Impermeabil

■ Posibilitate de armare cu plase din ţesături speciale

■ Avizat pentru contactul cu apa potabilă

■ Se poate vopsi

■ Rezistent atât la presiune pozitivă, cât şi la presiune negativă

APROBĂRI / STANDARDE

Certificat de Agrementare al Consiliului Britanic Nr. 95/3174


Consulta fisa tehnica SikaTop® Seal-107 in format PDF!

DATE DESPRE PRODUS SikaTop Seal-107

FORMĂ

ASPECT / CULOARE

Componenta A: lichid alb Componenta B: pulbere de culoare gri

Produsul amestecat: gri beton

AMBALARE

Kituri predozate de 25 kg (bidon de 5 kg şi sac de 20 kg)


 DEPOZITARE

CONDIŢII DE DEPOZITARE/ VALABILITATE

12 luni de la data fabricaţiei, în condiţii de depozitare adecvate, în ambalajul original sigilat şi nedeteriorat, la loc uscat cu temperaturi cuprinse între +5°C şi +40°C.


 DATE TEHNICE

BAZA CHIMICĂ

Componenta A : lichid polimeric şi aditivi

Componenta B: ciment Portland cu agregate selecţionate şi adaosuri

DENSITATE

Densitatea mortarului proaspăt amestecat: ~ 2,00 kg/l

GROSIMEA DE STRAT

0,75 mm min.

1,5 mm max.

DILATAŢIE TERMICĂ

13 x 10-6 pe °C

COEFICIENTUL DE DIFUZIE AL DIOXIDULUI DE CARBON (pCO2)

pCO2 ~ 35,000

COEFICIENTUL DE DIFUZIE AL VAPORILOR DE APĂ (pH2O)

pH2O ~ 500


 PROPRIETǍȚI MECANICE / FIZICE

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE (Ȋn conformitate cu EN 196-1)
după 3 zile ~ 20 N/mm2
după 28 de zile ~ 35 N/mm2

REZISTENȚA LA ȊNCOVOIERE (Ȋn conformitate cu EN 196-1)
după 3 zile ~ 6 N/mm2
după 28 de zile ~ 10 N/mm2

REZISTENȚA LA SMULGERE
De la 2,0 la 3 N/mm2 (s-a constatat cedarea stratului suport)


MODUL DE ELASTICITATE STATIC
~ 8,4 kN/mm2

INFORMAȚII DESPRE SISTEM SikaTop Seal-107

DETALII PRIVIND APLICAREA

CONSUM / DOZAJ
Depinde de rugozitatea suportului, profilul suprafeţei şi grosimea stratului aplicat.
Ca referinţă, ~ 2,0 kg/m2/mm (exceptând pierderile, profilul suprafeţei şi porozitatea). 1 kit de 25 kg ~ 12,5 l de mortar
CALITATEA STRATULUI SUPORT
Stratul suport trebuie să fie sănătos din punct de vedere structural, fără lapte de ciment, curat si fără praf, ulei, grăsimi şi alte contaminări sau parţi friabile. Rezistenţa la smulgere trebuie să fie > 1,0 N/mm2.
PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT
General:
Stratul suport trebuie pregătit prin metode mecanice adecvate, cum ar fi: spălare cu jet de apă cu inaltă presiune, buciardare, sablare, etc. Porii de mari dimensiuni şi golurile se vor repara cu mortare de reparaţii din gama Sika® MonoTop. Stratul suport va fi pre-umezit până la saturare.
Deschiderea porilor:
Sablaţi suprafaţa pentru a îndepărta toate contaminările, inclusiv cele din capilare. Folosit ca mortar de nivelare:
Pregătiţi şi curaţaţi toate suprafeţele prin metode mecanice potrivite, prin sablare sau metode echivalente, pentru a asigura îndepărtarea laptelui de ciment, contaminărilor de pe suprafaţă, acoperirilor existente şi zonelor segregate. Suprafaţa rezultată trebuie sa fie profilată pentru a oferi o aderenţă maximă.


 CONDIŢII DE APLICARE / LIMITĂRI TEMPERATURA STRATULUI SUPORT
+ 8°C min. / + 35°C max

TEMPERATURA MEDIULUI AMBIANT

+ 8°C min. / + 35°C max.


 INSTRUCŢIUNI PRIVIND APLICAREA RAPORT AMESTEC

Folosirea ca şlam : 20 kg praf : 5 kg lichid = 4 : 1 (părţi în greutate)

Folosirea ca mortar: 20 kg praf : 4,45 kg lichid = 4,5 : 1 ( părţi în greutate)

TIMP DE AMESTECARE

~ 3 minute

UNELTE PENTRU AMESTECARE

SikaTop® Seal-107 trebuie amestecat cu un mixer electric într-un recipient curat, la viteză redusă (max. 500 rot./min.).

METODA DE APLICARE / UNELTE

Agitaţi componenta A înainte de mixare. Turnaţi aproximativ jumătate din componenta A în recipientul de amestec şi adăugaţi uşor componenta B mixând continuu. Adăugaţi cantitatea rămasă din componenta lichidă şi continuaţi amestecarea până la o consistenţă omogenă. Suprafaţa trebuie pre-umezită până la saturaţie înainte de aplicare.

Aplicarea şlamului:

Aplicaţi SikaTop Seal-107, proaspăt mixat, mecanic prin pulverizare sau manual, pensulabil.

Aplicarea celui de-al doilea strat de SikaTop Seal-107, aplicat cu bidineaua, se realizează perpendicular pe direcţia de aplicare a primului strat, imediat ce primul strat de mortar s-a întărit.

Aplicarea mortarului:

SikaTop Seal-107 se aplică cu gletiera netedă (pentru obţinerea unei suprafeţe netede). Pentru aplicarea cu gletiera produsul trebuie mixat reducând din cantitatea componentei A (lichida) 10 % ( ~ 1 A : 4,5 B).

Aplicaţi al 2-lea strat de SikaTop Seal-107 dupa întărirea primului strat. Pentru segregări şi pori, întindeţi cu gletiera peste zonele afectate.

CURĂŢAREA ECHIPAMENTELOR / SCULELOR

Spălaţi toate echipamentele şi sculele imediat după utilizare cu apă. Materialul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.

DURATĂ DE VIATĂ A AMESTECULUI

~ 30 minute la + 20°C

TIMP DE AŞTEPTARE / ACOPERIRE

Timpul aşteptare între aplicări

+ 10°C

~ 12 ore

+ 20°C

~ 6 ore

+ 30°C ~ 3 ore

Dacă timpul dintre aplicări depăşeşte 24 ore, sablaţi uşor suprafaţa.

SikaTop® Seal-107 poate fi vopsit cu Sikagard® PoolCoat sau vopsele pe bază de solvent.

In cazul acoperirilor cu plăci ceramice, timpul de aşteptare până la placare va fi de minim 7 zile. Vă recomandăm folosirea adezivilor din gama Sika® Ceram pentru placare.

NOTE DESPRE APLICARE / LIMITĂRI

SikaTop Seal-107 nu este un produs cu efect decorativ şi pot apărea decolorări în urma umezelii şi a ploilor. Acest lucru nu va afecta performanţele hidroizolaţiei, în nici un fel.

Evitaţi aplicarea în lumina directă a soarelui sau a vântului puternic. Nu adăugaţi sub nici o formă apă. Aplicaţi numai pe suporturi sănătoase şi corespunzător pregătite. Nu depăşiţi grosimea maximă de strat recomandată.

Pentru impermeabilizare sau protejarea împotriva umezelii, aplicaţi cel puţin 2 straturi cu o grosime totală între 1,5 şi 2,0 mm. în zone cu infiltraţii severe, pot fi necesare 3 straturi.

Protejaţi materialul proaspăt aplicat de îngheţ, ploaie, etc.

După aplicarea hidroizolaţiei SikaTop Seal-107 , pentru a obţine o zonă traficabilă, se recomandă acoperirea. (SikaTop Seal-107 nu rezista la trafic).

La impermeabilizarea / protejarea împotriva umezelii se va avea în vedere evitarea străpungerii stratului de hidroizolaţie. Eventualele fixări/prinderi se vor face prin lipire cu Sikadur®-31 sau SikaFlex® -11FC+, utilizat împreună cu promotorul de aderenţă Sika® Primer -215.

Când SikaTop Seal-107 este utilizat în contact cu apa potabilă, asiguraţi-vă că toate produsele Sika® asociate şi celalalte materialele sunt în conformitate cu normele locale in vigoare pentru contactul cu apa potabilă.


 DETALII LA ÎNTĂRIRE

TRATAMENT PE DURATA ÎNTĂRIRI

Este esenţial pentru procesul de întărire a SikaTop® Seal-107, asigurarea hidratării totale a cimentului pe durata a 3-5 zile, pentru a reduce riscul fisurării. Folosiţi folii de polietilenă sau metode similare aprobate.

VALORILOR DECLARATE SI PREVEDERI JURIDICE

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator.
Datele efectiv determinate pot varia din cauza unor circumstanţe independente de controlul nostru.


 RESTRICŢII LOCALE

Vă rugăm sa ţineţi seamă că performanţa produsului poate varia de la ţară la ţară, datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare, consultaţi Fişa Tehnică locală a produsului.


 INFORMAŢII PRIVIND IGIENA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Pentru informaţii şi recomandări privind siguranţa la manipularea, păstrarea şi depozitarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta versiunea cea mai recentă a Fişei de Securitate a materialului, care cuprinde informaţii de ordin fizic, ecologic şi toxicologic, precum şi alte elemete privind siguranţa.


 PREVEDERI JURIDICE

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale şi experienţei Sika, valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren sunt de aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.


 

C€

1139

Sika Romania SRL
Fabrica numărul 1230
Strada Ioan Clopotel Nr. 4 Brasov
15

1139-CPR-0201/14
EN 1504-2

Produse pentru protejarea suprafeţelor de beton
Acoperire de protecţie

Permeabilitate la CO2

SD > 50 m

 Permeabilitate la vapori de apă

SD < 5 m (clasă I)

Absorbţie capilară şi

w < 0,1 kg/m2.h0,5

permeabilitate la apă

Rezistenţă la smulgere

> 1,0 (0,7) N/mm2

Reacţia la foc după aplicare

Clasa F

SC Matcons Prof SRL Registrul comertului: J23/1944/2014 CUI: RO 33339934 Adresa: Sos. Alexandriei, nr. 88, Bragadiru, Jud. Ilfov Tel: 0731 006 805