• Facebook
  • Google+
  • youtube
  • pinterest

Login

Login to your account

Username *
Password *
Producator: Sika
Cod produs: 33419
Disponibilitate: In stoc
Greutate: 0.00kg

625.00Lei

Optiuni disponibile

* Optiuni Combiflex SG:

Descriere

Descrierea produsului

Benzile Sikadur-Combiflex® SG sunt elemente prefabricate impermeabile, realizate din poliolefină modificată, flexibilă (FPO), cu aderenţă deosebită.
Acestea fac parte din Sistemul Sikadur-Combiflex® SG.Utilizări

■ Ca benzi de etanşare în cadrul Sistemului Sikadur-Combiflex® SGCaracteristici / Avantaje

■ Aderenţă deosebită, fără a necesita activare la locul de punere în operă
■ Flexibilitate sporită
■ Rezistenţă la intemperii şi la apă
■ Rezistenţă la penetrarea rădăcinilor
■ Rezistenţă bună la multe soluţii chimice
■ Rezistenţă UV
■ Comportare bună într-un ecart extins de temperaturi
■ Fără conţinut de plastifianţi
■ La suprapuneri, benzile Sikadur-Combiflex® SG pot fi sudate între ele cu aer cald
■ Pot fi aplicate în contact direct cu apa potabilăTestări
Hygiene Institut (Institutul German de Igienă): Raport de testare Nr. K-178989-09 - Compatibilitate cu apa potabilă, conform Directivei KTW a Agenţiei Federale de Mediu (UBA) din Germania, Iulie 2009.
Determinarea rezistenţei la penetrarea rădăcinilor în conformitate cu Specificaţia Tehnică a Comitetului European de Standardizare - CEN/TS 14416:2005 (Bariere geosintetice - Metode de testare pentru determinarea rezistenţei la rădăcini).


Consulta fisa tehnica Sikadur-Combiflex® SG in format PDF!

Caracteristicile produsului Sikadur-Combiflex® SG

Membrane flexibile de culoare gri deschis, cu bandă centrală de protecţie de culoare roşie
Forma
Benzi prefabricate de culoare gri deschis cu aspect uniform, ambalate sub formă de role.
Benzi Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 P:
Membrane flexibile de culoare gri deschis.
Benzi Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M:

1. Benzi Sikadur-Combiflex® SG-10 P:
Grosime: 1 mm
Lăţimi: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 şi 200 cm Role de 25 m
2. Benzi Sikadur-Combiflex® SG-20 P:
Grosime: 2 mm
Lăţimi: 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 şi 200 cm Role de 25 m
3. Benzi Sikadur-Combiflex® SG-10 M (cu bandă centrală de protecţie de culoare roşie):
Grosime: 1 mm
Lăţimi: 10, 15, 20, 25 şi 30 cm
Role de 25 m
4. Benzi Sikadur-Combiflex® SG-20 M (cu bandă centrală de protecţie de culoare roşie):
Grosime: 2 mm Lăţimi: 15, 20, 25 şi 30 cm Role de 25 mDepozitare
Condiţii de depozitare / Benzile Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 P:
Valabilitate 36 luni de la data fabricaţiei, dacă se depozitează corespunzător, în ambalajele
originale nedeschise, nedeteriorate şi sigilate, în mediu uscat şi la temperaturi cuprinse între +5°C şi +30°C. Rolele începute şi neprotejate, trebuie folosite în interval de max. 2 luni de la desfacere.

Benzile Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M (cu bandă centrală de protecţie de culoare roşie):

12 luni de la data fabricaţiei, dacă se depozitează corespunzător, în ambalajele originale nedeschise, nedeteriorate şi sigilate, în mediu uscat şi la temperaturi cuprinse între +5°C şi +30°C. Rolele începute şi neprotejate, trebuie folosite în interval de max. 2 luni de la desfacere.


Baza chimică

Poliolefină modificată, flexibilă (FPO), cu aderenţă deosebită.

Clasificarea la foc

Euroclasa E

(SR EN ISO 11925-2:2002, clasificare conform SR EN 13501 -1+A1:2010)

Temperatura de exploatare

Min. -30°C max Min. -30°C max

+ 40°C în mediu umed + 60°C în mediu uscat

 

Rezistenţa la întindere

> 12 N/mm2

(SR EN 12311-2:2010)

Rezistenţa la sfâşiere

> 40 N/mm2

(ISO 34-2:2007)

Elongaţia la rupere

> 600%

(SR EN 12311-2:2010)

Rezistenţa

> 150 N/5 cm

(SR EN 12316-2:2001)

suprapunerilor

> 400 N/5 cm

(SR EN 12317-2:2001)

Comportarea la presiune hidrostatică

6 bari/72 ore

Fără pierderi (scurgeri) de apă

(SR EN 1928:2003)

 

 

 

 

Date tehnice Sikadur-Combiflex® SG

Proprietăţi mecanice / fizice
Rezistenţa

Rezistenţa chimică

Consultaţi Fişa Tehnică a Sistemului Sikadur-Combiflex® SG

Rezistenţa termică

Îmbătrânire termică:

Cerinţă îndeplinită

(SIA V280, 1996)

Testul de verificare a lipirii:

Fără crăpături sau alte deteriorări la -40°C

(SR EN 495-5:2003)

Uzură indusă prin expunere la intemperii provocate artificial: Peste 2500 de ore îndeplinite (test în continuă desfăşurare)

(SIA V280, 1996)

 

Informaţii privind sistemul

Metoda de aplicare / Alegerea dimensiunilor benzii

Structura sistemului

Consultaţi Fişa Tehnică a Sistemului Sikadur-Combiflex® SG

Detalii privind

aplicarea

Consumul

Consultaţi Fişa Tehnică a Sistemului Sikadur-Combiflex® SG

Instrucţiuni de

aplicare

 


Unelte Alegerea dimensiunilor corecte ale benzilor (grosime şi lăţime) şi a tipului adecvat

de adeziv Sikadur® depind de performanţele care se doresc a fi atinse. Dacă este necesar, solicitaţi consultanţă tehnică. Benzile de 1 mm grosime sunt indicate pentru etanşarea rosturilor expuse doar la solicitări uşoare.

Elongaţia permanentă maximă admisă:

- bandă 1 mm: 10% din lăţimea nelipită a benzii (zona centrală)

- bandă 2 mm: 25% din lăţimea nelipită a benzii (zona centrală)

Notă: Pentru mişcări mai ample, amplasaţi şi fixaţi banda formând o cută pe lungimea rostului, de forma unei lire îngropate în rost.


Aplicarea benzii:

Consultaţi Fişa Tehnică a Sistemului Sikadur-Combiflex® SG

Îmbinarea benzilor Sikadur-Combiflex® SG:

Capetele benzilor se îmbină prin sudare cu aer cald. Zona de sudură trebuie pregătită în prealabil, asperizând-o prin frecare cu un şmirghel.

Asperizarea benzii se execută numai pe suprafaţa de sudare, în caz contrar lipirea uniformă cu adeziv putând fi afectată în sens negativ.

Suprapunerile trebuie să fie de 40 - 50 mm.

Observaţii privind aplicarea / Limitări

Consultaţi Fişa Tehnică a Sistemului Sikadur-Combiflex® SG

Sursa valorilor declarate

Toate datele declarate în prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Acestea pot varia datorită unor circumstanţe aflate mai presus de controlul nostru.


Restricţii locale

Vă rugăm sa ţineţi seamă că performanţa produsului poate varia de la ţară la ţară, datorită reglementărilor specifice locale. Pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare, consultaţi Fişa Tehnică locală a produsului.

Informaţii privind igiena şi protecţia muncii

Pentru informaţii şi recomandări privind manipularea, depozitarea şi evacuarea în siguranţă a produselor chimice, utilizatorii trebuie să consulte cele mai recente Fişe Tehnice de Securitate ale acestora, care conţin date fizice, ecologice, toxicologice, precum şi alte date referitoare la siguranţă.

 

 

 

 

 

Prevederi juridice

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale şi experienţei Sika, valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren sunt de aşa manieră încât, nicio garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nicio altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.
În anumite cazuri pot fi necesare adaptări ale conţinutului prezentei Fişe Tehnice la legislaţia şi reglementările autohtone. Orice modificare va fi făcută cu acordul Departamentului Tehnic al Sika România SRL.

SC Matcons Prof SRL Registrul comertului: J23/1944/2014 CUI: RO 33339934 Adresa: Sos. Alexandriei, nr. 88, Bragadiru, Jud. Ilfov Tel: 0731 006 805

Google Maps